Στο 4,9% του ΑΕΠ της Κύπρου ανήλθε το πλεόνασμα το δεκάμηνο Ιαν-Οκτ 2019

File photo: Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 σε 71,2 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,6 δισ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου 2018. Φωτογταφία, πηγή, ΚΥΠΕ
Πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €1.066,0 εκ. (4,9% στο ΑΕΠ) καταδεικνύουν τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 σε σύγκριση με έλλειμμα €626,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018 (-3,0% στο ΑΕΠ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές δαπάνες για τους πρώτους δέκα μήνες του 2019 ανήλθαν στα €6.349,8 εκ. που αντιστοιχεί σε μείωση ύψους €905,4 εκ. (-12,5%) από την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€7.255,2 εκ. τον Ιανουάριο-Οκτώβριο 2018).

Οι κοινωνικές παροχές σημείωσαν αύξηση ύψους €312,5 εκ. (+14,7%) και ανήλθαν στα €2.440,5 εκ. τον Ιανουάριο-Οκτώβριο 2019 σε σύγκριση με €2.128,0 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €201,8 εκ. (+10,7%), και ανήλθαν στα €2.079,7 εκ. τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2019 σε σύγκριση με €1.877,9 εκ. τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2018.

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €117,6 εκ. (+20,9%) και ανήλθε, για τη συγκεκριμένη περίοδο του 2019, στα €680,0 εκ. ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 το ποσό αυτό είχε ανέλθει στα €562,4 εκ.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €60,7 εκ. (+16,8%) και ανήλθαν στα €421,7 εκ. από €361,0 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €53,6 εκ. (+14,1%) και ανήλθαν στα €432,8 εκ. από €379,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι επιχορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €2,6 εκ. (+7,7%) και ανήλθαν για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 στα €36,3 εκ. (από €33,7 εκ. το 2018).

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιορίστηκαν στα €205,2 εκ. (μείωση €800,3 εκ. ή -79,6%) τους πρώτους δέκα μήνες του 2019 και οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις περιορίστηκαν στα €53,6 εκ. (μείωση €853,9 εκ. ή -94,1%) κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι αντίστοιχες περσινές δαπάνες ήταν €1.005,5 εκ. και €907,5 εκ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά €787,0 εκ. (+11,9%) και ανήλθαν στα €7.415,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 (από €6.628,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι κοινωνικές εισφορές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά €492,6 εκ. (+32,8%) τους πρώτους δέκα μήνες του 2019 και ανήλθαν στα €1.992,6 εκ. (από €1.500,0 εκ. τους αντίστοιχους μήνες του 2018).

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο επίσης αυξήθηκαν σημαντικά (κατά €118,1 εκ. ή +8,1%) και ανήλθαν στα €1.579,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 σε σύγκριση με €1.461,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν ανήλθαν στα €158,3 εκ. το 2019 από €94,5 εκ. το 2018 (αύξηση ύψους €63,8 εκ. ή +67,5%).

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών κατέγραψαν αύξηση €55,7 εκ. (+2,0%) και ανήλθαν στα €2.868,8 εκ. τη συγκεκριμένη περίοδο του 2019, σε σύγκριση με €2.813,1 εκ. τη συγκεκριμένη περίοδο του 2018. Τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία εσόδων, σημείωσαν αύξηση €73,2 εκ. (+4,1%) και ανήλθαν στα €1.859,3 εκ. τη φετινή περίοδο σε σύγκριση με €1.786,1 εκ. την περσινή περίοδο.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €43,9 εκ. (+57,1%) και ανήλθαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 στα €120,8 εκ. από €76,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σημείωσαν αύξηση της τάξης των €14,9 εκ. (+2,9%) και ανήλθαν στα €533,1 εκ. σε σύγκριση με €518,2 εκ. το 2018.

Η μόνη κατηγορία που σημείωσε μείωση κατά τη συγκεκριμένη περίοδο είναι αυτή των τρέχουσων μεταβιβάσεων, οι οποίες μειώθηκαν κατά €2,0 εκ. (-1,2%) και περιορίστηκαν στα €162,4 εκ. το 2019 σε αντίθεση με €164,4 εκ. το 2018, καταλήγει η ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ/ΓΜΙ/ΘΝΕ

Οι επενδυτικές ευκαιρίες για την Αμμόχωστο παρουσιάστηκαν στο Ισραήλ από την ΤΕΒΕΑ

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal


Latest of HellasJournal