στατιστική υπηρεσία
Συνεχής ανάπτυξη της οικονομίας με υψηλούς ρυθμούς: Προοπτική για τομές, λέει ο Προδρόμου

Η θετική πορεία της οικονομίας επιβεβαιώνει τη στρατηγική κατεύθυνση της Κυβέρνησης και ανοίγει τις προοπτικές για να εφαρμόζονται πολιτικές και περαιτέρω τομές και αλλαγές που…