μεταφορές

Νομοθέτημα-τομή το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση θεμάτων Μεταφορών, σύμφωνα με τον Σπίρτζη

Για νομοσχέδιο που επιφέρει μεγάλες αλλαγές στον τομέα των Μεταφορών, αλλά και θεσμοθέτηση κενών, “γκρίζων” νομοθετικών κενών, που άφηναν το περιθώριο ανάπτυξης δραστηριοτήτων καταστρατήγησης της…