Ο Δρόμος προς την Αλλαγή! Η απόδοση της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας…

Μελέτη – Έρευνα: Δρ. Νίκος Αντωνιάδης
Συνεργάτιδα Έρευνας: Χαρά Μητσοπούλου 

Εισαγωγή:

Η παρούσα έρευνα είναι μέρος μεγαλύτερης, παγκόσμιας ακαδημαϊκής μελέτης για την πολιτική ανταγωνιστικότητα και απόδοση. Για την έρευνα αυτή εξετάζεται το επιχειρηματικό μοντέλο που επιφέρει την «Αλλαγή», Prosci ADKAR, ένα πρωτοπόρο μοντέλο Επιχειρηματικής Διοίκησης που «σφυγμομετρεί» τον δρόμο μιας Επιχείρησης/Κυβέρνησης προς την αλλαγή.

Το μοντέλο θα εξετάσει πέντε παράγοντες:

 • 1) τον βαθμό που επιτυγχάνεται «ενημέρωση» από την Κυπριακή Κυβέρνηση σε σχέση με την ανάγκη για αλλαγή (Awareness),
 • 2) τον βαθμό που η Κυπριακή Κυβέρνηση επιτυγχάνει να δημιουργήσει την «επιθυμία» για αλλαγή (Desire),
 • 3) τον βαθμό που ενισχύει και ενθαρρύνει την «γνώση» (Knowledge),
 • 4) τον βαθμό «ικανότητας» της Κυπριακής Κυβέρνησης να επιφέρει την «αλλαγή» (Ability) και
 • 5) τον βαθμό ενδυνάμωσης και/ή «ενίσχυσης» των διαδικασιών που οδηγούν στην αλλαγή (Reinforcement).

Μεθοδολογία:

Το διαδικτυακό δείγμα της παρούσας μελέτης αποτελείται από 120 Κύπριους, άντρες και γυναίκες άνω των 18 ετών (62%, 38% αντίστοιχα). Σύμφωνα με ακαδημαϊκές έρευνες, ένα δείγμα πάνω από 30 και λιγότερο από 500 θεωρείται εφαρμόσιμο (Saiful, 2011). Το δείγμα λήφθηκε διαδικτυακά μεταξύ 2 Ιουλίου και 27 Αυγούστου 2018.

Κύρια πλεονεκτήματα αυτής της μέτρησης:

 • Οι ερωτηθέντες «μετρούν» στην κλίμακα 1-7, όπου 1=Δεν Συμφωνώ Καθόλου και 7=Συμφωνώ Απόλυτα, με αποτέλεσμα να έχουμε στο τέλος τον μέσο όρο, ο οποίος αντιπροσωπεύει όλο τον πληθυσμό (αποφεύγοντας τις απαντήσεις, Ναι, Όχι, Δεν Ξέρω). Με τον τρόπο αυτό, η μέτρηση είναι πιο αντικειμενική και πλήρης.
 • Οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν σε σχέση με τον ιδεολογικό τους προσανατολισμό με βάση το 7 (όπου 1 Αριστερά, 4 Κέντρο και 7 Δεξιά). Η μέτρηση αυτή δρα ως «ζυγαριά» για το δείγμα. Στην παρούσα έρευνα ο Μέσος Όρος κυμάνθηκε στο 4.21 που δείχνει ικανοποιητική ισορροπία (με μια πολύ ελαφριά τάση προ Δεξιά). Πιο συγκεκριμένα, 32% κατέταξαν τον εαυτό τους μεταξύ 1-3 (προς Αριστερά), 26% στο 4 (Κέντρο) και 42% μεταξύ 5-7 (προς Δεξιά).

Αποτελέσματα

Σε μια προσπάθεια να γίνουν απόλυτα κατανοητά τα ποσοστά που αναγράφονται πιο κάτω, θεωρούμε ότι το 100% αντιπροσωπεύει την απόλυτη απόδοση της κυβέρνησης. Κατ’ επέκταση, κάθε μέσος όρος που εξάγεται από κάθε ερώτηση δείχνει την «απόσταση» (το χάσμα) από το απόλυτο ποσοστό (100%). Με βάση τα αποτελέσματα όπως διαφαίνονται στους πιο κάτω Πίνακες, η απόσταση που χωρίζει την Κυβέρνηση από τον κόσμο είναι ακόμη αρκετά μεγάλη. Πιο συγκεκριμένα:

 • Σύμφωνα με τον Πίνακα 1:

–           Ο βαθμός που επιτυγχάνεται «ενημέρωση» από την Κυπριακή Κυβέρνηση σε σχέση με την ανάγκη για αλλαγή (Awareness) κυμάνθηκε στο 37%%.

–           Ο βαθμός που η Κυπριακή Κυβέρνηση επιτυγχάνει να δημιουργήσει την «επιθυμία» για αλλαγή (Desire) κυμάνθηκε στο 39%.

–           Ο βαθμός που η Κυπριακή Κυβέρνηση ενισχύει και ενθαρρύνει την «γνώση» (Knowledge) κυμάνθηκε στο 35%.

–           Ο Βαθμός «ικανότητας» της Κυπριακής Κυβέρνησης να επιφέρει την «αλλαγή» (Ability) κυμάνθηκε σε πιο ψηλά επίπεδα, το 43%.

–           Ο βαθμός ενδυνάμωσης και/ή «ενίσχυσης» των διαδικασιών που οδηγούν στην αλλαγή (Reinforcement) από μέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης κυμάνθηκε στο 36%.

Τέλος, θέλοντας να μετρήσουμε τον «βαθμό ικανοποίησης» των Κυπρίων σε σχέση με την συνολική «απόδοση» της Κυπριακής Κυβέρνησης για «αλλαγή» (Πίνακας 2), το ποσοστό κυμάνθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με τα πιο πάνω (36%).

 • Γενικό Συμπέρασμα: 

Η παρούσα μέτρηση αποτελεί μια ουσιαστική και μετρήσιμη ένδειξη της τάσης που επικρατεί σε σχέση με την απόδοση της Κυπριακής Κυβέρνησης για «Αλλαγή», έτσι όπως προκύπτει από τους προαναφερθέντες παράγοντες. Με δεδομένο ότι κάθε μέσος όρος που εξάγεται από κάθε ερώτηση δείχνει την «απόσταση» (το χάσμα) από το απόλυτο ποσοστό (100%), φαίνεται καθαρά πως ο δρόμος της Κυβέρνησης προς την «Αλλαγή» είναι αρκετά μακρύς!

Παρ’ όλο που τα πιο πάνω ερωτήματα «φωτογραφίζουν» την γενική αντίληψη του μέσου Κύπριου σε σχέση με το ουσιώδες θέμα της «Αλλαγής» στον τόπο μας, εντούτοις στέλνουν στην κυβέρνηση σημαντικά και ξεκάθαρα μηνύματα για να την βοηθήσουν προς την σωστή κατεύθυνση. Μέσα από σημαντικούς παράγοντες μέτρησης (όπως πιο πάνω), η Κυπριακή Κυβέρνηση καλείται να εργαστεί προς την σωστή κατεύθυνση για να επιτύχει να πείσει τον Κύπριο πολίτη για την «Αλλαγή».

 • Γενικές σημειώσεις σε σχέση με την Πολιτική Ανταγωνιστικότητα και Απόδοση: 

Ο Δρ. Νίκος Αντωνιάδης είναι Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Πόλης της Νέας Υόρκης (City University of New York) και μελετά την ανταγωνιστικότητα και την απόδοση των πολιτικών ανά τον κόσμο, σε σχέση με συγκεκριμένους πολιτικούς παράγοντες, όπως έχουν διαφανεί από μελέτες σχετικές με την παγκόσμια πολιτική σκηνή.

Πρόσφατα έχουν ολοκληρωθεί παναμερικανικές μελέτες-έρευνες του μεταξύ των εκλεγμένων πολιτικών στις ΗΠΑ (μεταξύ αυτών και η «Θεωρία Τραμπ») και προσκλήθηκε από το μεγαλύτερο ακαδημαικό περιοδικό του τομέα στον κόσμο, το Journal of Political Marketing να ενταχθεί ως εξεταστής (reviewer) παγκόσμιων μελετών σχετικά με το θέμα. Οι έρευνες αυτές έχουν αναπτύξει το πρώτο μοντέλο πολιτικής ανταγωνιστικότητας και απόδοσης ανά τον κόσμο. Κάτι τέτοιο μελετάται από το 2015, έτος κατά το οποίο δημιούργησε το πρώτο διαδικτυακό μοντέλο μέτρησης της πολιτικής ανταγωνιστικότητας και απόδοσης AMPCOPE (Antoniades Measuring Political Competitiveness and Performance) και το οποίο πιστοποιήθηκε για την γνησιότητα του από το Γραφείο Πνευματικών δικαιωμάτων της Ουάσιγκτον.

Επίσης, το μοντέλο αυτό προτάθηκε για τα Βραβεία Μάρκετινγκ Αμερικής 2016. Να σημειωθεί η συνεργασία της κυρίας Χαράς Μητσοπούλου, πρωτοετούς φοιτήτριας Πολιτικών Επιστημών στην Αθήνα. Η κυρία Μητσοπούλου συνέβαλε σημαντικά στην συλλογή των διαδικτυακών ερωτηματολογίων.

Πηγή: Εφημερίδα LA Voice

 • Τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν απαραίτητα τους συγγραφείς. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

Ώρα συλλογικής ευθύνης και αποφάσεων: Δεν γίνεται να καταλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία

 

Be the first to comment on "Ο Δρόμος προς την Αλλαγή! Η απόδοση της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*