εργασία


Οι περισσότερες αναφορές στον Συνήγορο του Πολίτη αφορούν την άνιση μεταχείριση ανδρών-γυναικών στην εργασία

Οι διακρίσεις που βιώνουν οι πολίτες λόγω φύλου, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, καταγωγής, ηλικίας ή θρησκευτικών πεποιθήσεων αναδεικνύονται στην ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για…