ΕυρώπηΣχεδόν απεριόριστο το δυναμικό που μπορεί να προσφέρει η αιολική ενέργεια [έρευνα]

Η παραγωγική δυνατότητα των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας στην ανοικτή θάλασσα αναμένεται να έχει δεκαπενταπλασιαστεί μέχρι το 2040, συμβάλλοντας να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του