Κολλημένοι με το κράτος: Ουραγός η Ελλάδα στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων [πίνακας]

Η Ελλάδα με 4,5% έχει το χαμηλότερο ποσοστό γένεσης νέων επιχειρήσεων. Πηγή: Eurostat.
Τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων επί του συνολικού αριθμού των ενεργών είχε η Ελλάδα.

Τα στοιχεία, που αφορούν το 2017, δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat. O μέσος ευρωπαϊκός όρος κυμάνθηκε στο 9,3%, ποσοστό σταθερό σε σύγκριση με το 2016, αλλά  ελαφρώς υψηλότερο από το 2012 (9,0%).

Στην Κύπρο το ποσοστό των νέων επιχειρήσεων ήταν 8.92% το 2015 και αυξήθηκε σε 10.29 για το 2016 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία). Στην Ελλάδα το ποσοστό ήταν 4,5%, σταθερό από το 2016, και το χαμηλότερο στην ΕΕ.

Η Πορτογαλία στη δεύτερη θέση, η Ελλάδα ουραγός. Πηγή: Eurostat.

Στο χαμηλότερο άκρο της κλίμακας ακολουθούν το Βέλγιο (6,4%), η Σουηδία (6,6%), η Γερμανία και η Αυστρία (από 6,8%). Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία (19,7%), στην Πορτογαλία (15,8%), στη Σλοβακία (13,7%), στην Ουγγαρία (12,9%) και στη Λετονία (12,4%) Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (4,5%),

Η Eurostat σημειώνει ότι η απασχόληση που δημιουργήθηκε από τις νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις ανερχόταν στο 2,4% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ το 2017, κυμαινόμενη από 5,2% στην Πορτογαλία έως 1,2% στη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες.

Σε σύγκριση με το 2016, οι μεγαλύτερες αυξήσεις  καταγράφηκαν στη Φινλανδία (2,9 ποσοστιαίες μονάδες), τη Σλοβακία (2,7 ποσοστιαίες μονάδες), την Ουγγαρία (2,1 ποσοστιαίες μονάδες), την Εσθονία (1,2 ) και τη Λιθουανία (0,9 ποσοστιαίες μονάδες). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (-6,1 ποσοστιαίες μονάδες), τη Λετονία (-3,8 ποσοστιαίες μονάδες), την Ισπανία (-0,9 ποσοστιαίες μονάδες), τη Βουλγαρία και την Ιταλία (-0,5 ποσοστιαίες μονάδες) καθώς και στην Αυστρία και τη Σουηδία (-0,4 ποσοστιαίες μονάδες).

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, Αθανάσιος Αθανασίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων: Πότε ανοίγει το TAXISnet

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal


%d bloggers like this: