Η Εθνική εξετάζει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,1 δις ευρώ
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας σχεδιάζει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,1 δις ευρώ για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που αποκάλυψαν τα stress test της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με ανταπόκριση των Christos Ziotis και Nikos Chrysoloras στο BLOOMBERG με τίτλο «National Bank of Greece Planning EU2.1 Bln Capital Boost», η οποία επικαλείται ανώνυμη πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Η Εθνική Τράπεζα θα εξετάσει την πρόταση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου, στις 15 Απριλίου, σημείωσε η ίδια πηγή προσθέτοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,1 δις ευρώ μέσω της καταβολής μετρητών και της ακύρωσης των προτιμησιακών δικαιωμάτων που διαθέτουν οι κάτοχοι κοινών μετοχών της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σύμφωνα με δύο άλλα πρόσωπα, που θέλησαν επίσης να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, η Εθνική Τράπεζα θα προτείνει παράλληλα την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών, ύψους 1,3 δις ευρώ, που διαθέτει η ελληνική κυβέρνηση, ενώ για την χρηματοδότηση του εγχειρήματος θα πουλήσει ορισμένα από τα περιουσιακά της στοιχεία.

http://www.bloomberg.com/news/2014-04-12/national-bank-of-greece-said-to-plan-eu2-1-bln-capital-increase.html

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal