βιομηχανίαΈρχονται οι αλλαγές στο καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας και βιομηχανικής ευρεσιτεχνίας

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη Διανοητική Ιδιοκτησία στη χώρα μας και στόχος των ρυθμίσεων του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που αναμένεται…