στρατιωτικοί εξοπλισμοίΠρώτο βήμα για ευρωστρατό; Παρουσιάστηκε το Κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο αμυντικών εξοπλισμών

Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την υποστήριξη των επενδύσεων στην κοινή έρευνα, την κοινή ανάπτυξη αμυντικών εξοπλισμών και τεχνολογιών, αλλά και την απόκτηση εξοπλισμών…