νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Ελαφρύνσεις και μέτρα τόνωσης οικοδομής και ανάπτυξης στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις καθώς σειρά άλλων…