καρδιάΔιαβεβαίωση Σταθάκη ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί Καρδιάς και Αμύνταιου

Διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος και οι τηλεθερμάνσεις στην περιοχή Κοζάνης και Φλώρινας, όπως και ότι η…