Βρέθηκε ο «ένοχος» για το κλάδεμα, ΦΕΚ του Παττακού επί Χούντας: Σα δε ντρεπόμαστε λίγο…

Η φωτογραφία των Αθηνών του 1967 είναι από βίντεο της Aylon Film Archives
Βρισκόμαστε στο 1967 και για την ακρίβεια στην 6η Οκτωβρίου.  Οι κινηματογράφοι λογικά παίζουν την «Αρχόντισσα και τον Αλήτη», τα τρόλει έχουν ακόμη το βαθύ κίτρινο χρώμα της πρώτης γενιάς, και τρεις ημέρες νωρίτερα η χούντα των συνταγματαρχών έχει πολλά νεύρα καθώς στην Aθήνα σημειώνονται εκρήξεις αυτοσχέδιων βομβών.

Ο αλήστου μνήμης Παττακός  δίνει συνέντευξη Τύπου στους ξένους συντάκτες και αποδίδει τις ενέργειες  «στους κομμουνιστάς και τους συνοδοιπόρους των στο εξωτερικό διαβεβαιώνοντας ότι ουδείς εκ των δρώντων αντεθνικώς πρόκειται να διαφύγη».

Σας φαίνονται μακρινά; Είναι. Στις 6 Οκτωβρίου του 1967 εκείνης της μακρινής εποχής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του «Βασιλείου της Ελλάδος» ένας κανονισμός, στον οποίο το μακάριο ελληνικό κράτος κατέφυγε χθες προκειμένου να αναζητήσει τους … υπευθύνους για το κλάδεμα των δέντρων.

Σε  εκείνη τη μακρινή εποχή έφτασε χθες το μπαλάκι των ευθυνών.  Πράγματι, ο ΔΕΔΔΗΕ στην χθεσινή του ανακοίνωση αναφέρει ότι το κλάδεμα των δέντρων που γειτνιάζουν με ηλεκτροφόρα καλώδια και δημιουργούν κινδύνους για βραχυκύκλωμα ή σπάσιμο καλωδίων, πραγματοποιείται κάθε χρόνο με άδεια του Δασαρχείου.

 

Αυτό, συνεχίζει η ανακοίνωση, προκύπτει από έγγραφο που απευθύνει κάθε χρόνο ο ΔΕΔΔΗΕ προς τα Δασαρχεία και τους Δήμους προκειμένου να εξασφαλιστεί η σχετική άδεια, η δε διαδικασία  βασίζεται σε Κανονισμό του 1967 για την “Εγκατάσταση και Συντήρηση Υπαίθριων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας”. Η άδεια ζητείται στις αρχές του έτους προκειμένου να ακολουθήσει το κλάδεμα την άνοιξη.

Τι λέει όμως το περίφημο εκείνο ΦΕΚ που ακόμη και σήμερα επικαλούνται οι αρμόδιοι;

Ουσιαστικά τα αυτονόητα:

Ας το δούμε:

Κλάδευσις δέντρων:

«Όπου υπάρχουν δένδρα πλησίον αγωγών γραμμών ενεργείας δέον να κλαδεύωνται , ώστε ούτε η κίνησις των δένδρων ούτε η αιώρησις ή το ηυξημένο βέλος των αγωγών κατά την διάρκειαν αέρος ή χιονοθυέλλης ή λόγω υψηλοτέρας θερμοκρασίας να φερη εν επαφή τους αγωγούς με τα δέντρα».

(….)

Και ακόμη: «Εις διασταυρώσεις αγωγών ή συρμάτων και διασταυρώσεις σιδηροδρομικών γραμμών: Το άνοιγμα διασταυρώσεως και τα επόμενα γειτονικά ανοίγματα δέον να είναι απηλλαγμένα όσον είναι πρακτικώς δυνατόν από επικρεμάμενα δένδρα ή βαθμιαίως καταστρεφόμενα τοιαύτα τα οποία θα ήτον δυνατόν να επιπέσουν εις την γραμμή».

Σε άλλο σημείο διαβάζουμε για τα της εγκατάστασης και της συντήρησης.

Εγκατάστασις και συντήρησις

Άπασαι αι γραμμαί ηλεκτρικής ενέργειας και ο εξοπλισμός αυτών δέον να εγκαθίστανται και συντηρούντα κατά τρόπον περιορίζοντα εις το ελάχιστον τους εξ αυτών προκύπτοντας κινδύνους δια τους ανθρώπους και τα ακίνητα

Προσιτότης

Απαντα τα μέρη, τα χρήζοντα επιθεωρήσεως ή ρυθμίσεως κατά την διάρκειαν της λειτουργίας αυτών δέον να είναι ευκόλως προσιτά εις τα αρμόδια πρόσωπα μέσω επαρκών χώρων αναρριχήσεως , χώρων εργασίας , διευκολυντικών διατάξεων εργασίας και αποςστάσεως μεταξύ αγωγών

Επιθεώρησις

Αι γραμμαί ηλεκτρικής ενεργείας και ο εξοπλισμός αυτών δέον να επιθεωρούνται συστηματικώς από καιρού εις καιρόν από τα υπεύθυνα δια τας εγκαταστάσεις πρόσωπα.

Πενηντατέσσερα χρόνια αργότερα ακόμη τους αναζητούμε…

Χιλιάδες ακόμα νοικοκυριά στον …”πάγο”: Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των βλαβών


Latest of HellasJournal


%d bloggers like this: