Συμφωνία επί του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP) στο Συμβούλιο. FILE PHOTO. EPA/BMLV/ ZINNER EDITORIAL USE ONLY

Συμφωνία επί του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας

Τη θέση του σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), συμφώνησε τo Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ, σήμερα το πρωί.

Στόχος του κανονισμού, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, είναι η θέσπιση προγράμματος με στόχο την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας καινοτομίας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης με προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ για το 2019-2020.

Το Συμβούλιο συμφώνησε σε γενικές γραμμές τους στόχους και τα βασικά στοιχεία του προτεινόμενου κανονισμού. Στο γενικό της πλαίσιο, το Συμβούλιο στοχεύει ιδίως στην παροχή κινήτρων για τη διασυνοριακή συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο προτεινόμενο πρόγραμμα. Οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να αρχίσουν το 2018, με σκοπό τη χρηματοδότηση των πρώτων έργων το 2019.

“Η ευρωπαϊκή ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους πολίτες μας, η οποία τώρα συνοδεύεται από μια πραγματική αύξηση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της ΕΕ”, δήλωσε ο Jüri Luik, Υπουργός Άμυνας (Εσθονική Προεδρία του Συμβουλίου). “Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης της άμυνας θα καταστήσει την αμυντική μας βιομηχανία πιο ανταγωνιστική και καινοτόμο”, ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συμφωνία.

ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

ΚΥΠΕ – Αθανάσιος Αθανασίου – Βέλγιο/Βρυξέλλες 12/12/2017 13:12

Be the first to comment on "Συμφωνία επί του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*