Δεν δικαιολογείται έρευνα για ποινικό αδίκημα λόγω αποστολής εγγράφων από ΠτΔ, λέει ο Κληρίδης

O Γενικός Εισαγγελέας της Κύπρου Κώστας Κληρίδης (Μ). Φωτογραφία ΚΥΠΕ.
Δεν δικαιολογείται, υπό τις περιστάσεις, η έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας για διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικού αδικήματος σε σχέση με την κοινοποίηση εγγράφων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης.

Στην ανακοίνωση σε σχέση με το θέμα που έχει προκύψει ως αποτέλεσμα της κοινοποίησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς αριθμό προσώπων, σειράς εγγράφων που σχετίζονται με το κυπριακό πρόβλημα και τις πρόσφατες συνομιλίες προς επίλυσή του, αναφέρεται πως ο Γενικός Εισαγγελέας, αφού εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, παρατηρεί πως δεν είναι ο ρόλος, ούτε και η αρμοδιότητα του Γενικού Εισαγγελέα να εξετάζει και να εκφέρει άποψη ως προς το ορθό και πρέπον ενεργειών κρατικών αξιωματούχων ή πολιτικών προσώπων, περιλαμβανομένου και του Προέδρου της Δημοκρατίας, ούτε και ασφαλώς να παρεμβαίνει σε πολιτικές αντιπαραθέσεις που σχετίζονται με χειρισμούς για το Κυπριακό πρόβλημα.

“Η αρμοδιότητα και οι εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα περιορίζονται στην εξέταση μόνο, του ενδεχομένου διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος κατά παράβαση νομοθετικών προνοιών”, προστίθεται.

Αναφέρεται ακόμη πως ο Γενικός Εισαγγελέας εξέτασε το θέμα που ηγέρθηκε, σε συνάρτηση με τις πρόνοιες τόσο του Ποινικού Κώδικα, όσο και του Περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή θέματα Νόμου του 2002, και της νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

“Υπό το φως όλων των διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών και με ιδιαίτερη αναφορά στη φύση των εγγράφων που παρουσιάζονται να έχουν κοινοποιηθεί, και πραγματεύονται συγκεκριμένα θέματα χειρισμών κατά τις συνομιλίες για επίλυση πτυχών του Κυπριακού προβλήματος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις, η έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας για διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικού αδικήματος σε σχέση με την κοινοποίηση των υπό αναφορά εγγράφων σε επιλεγέντα πρόσωπα”, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ ΕΔΩ

ΚΥΠΕ – ΚΥΠΡΟΣ/Λευκωσία 01/09/2017 11:09

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal