Για τη δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων στην ακτοπλοΐα που δεν εξυπηρετούν το δημόσιο αγαθό της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας και τα συμφέροντα των νησιωτών, ενώ προσθέτουν στον προθάλαμο των ανέργων και δεκάδες άλλους ναυτικούς και υπαλλήλους ξηράς, κάνει λόγο σε ανοιχτή σημερινή καταγγελία- δήλωσή της, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με αφορμή την απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, να κηρύξει έκπτωτη τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (ΝΕΛ) και τη θυγατρική της «Σι Λινγκ Φέρρις» από δύο επιδοτούμενες γραμμές.

«Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι όλοι μας, και ιδιαίτερα το πολύπαθο επιβατικό κοινό, είμαστε γνώστες των πολύωρων καθυστερήσεων και των αναβολών των δρομολογίων από τα προβλήματα των πιο πάνω εταιρειών και των πλοίων τους», αναφέρει στην καταγγελία της η ΠΝΟ και προσθέτει ότι «ο υπουργός, αντί να ενσκήψει επί της ουσίας της όλης κατάστασης για να αναζητήσει και να βρει την πραγματική αιτία και τους πραγματικούς υπευθύνους για την όλη ζοφερή κατάσταση και να φροντίσει για τη σωστότερη λύση, προτίμησε τον εύκολο δρόμο με την εξεύρεση των εξιλαστήριων θυμάτων».

«Καταγγέλλουμε ότι η άνω “δυναμική” ενέργεια εντάσσεται στον όλο σχεδιασμό για τη δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων οι οποίες κάθε άλλο παρά θα εξυπηρετούν το δημόσιο αγαθό της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας και τα πραγματικά συμφέροντα των νησιωτών μας και θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες με ασφαλή και άνετα πλοία –αλλά θα έχουν πρώτιστη επιδίωξη και αυτοσκοπό αποκλειστικά και μόνο την πραγματοποίηση κερδών», προστίθεται στην καταγγελία της ΠΝΟ.

Το συνδικαλιστικό όργανο των ναυτικών απαιτεί επίσης την άμεση και πλήρη εξόφληση των επί μήνες καθυστερούμενων δεδουλευμένων αποδοχών των Ελλήνων ναυτικών όχι μόνο των πληρωμάτων των συγκεκριμένων εταιρειών αλλά και κάθε άλλης εταιρείας.

Σύμφωνα με στελέχη της διοίκησης της ΝΕΛ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτήν τη στιγμή οφείλονται σε πληρώματα των πλοίων δεδουλευμένες αποδοχές περίπου τριών μηνών.

Στη ΝΕΛ και στη θυγατρική της «Σι Λινγκ Φέρρις» υπάρχουν αυτήν τη στιγμή 500 εργαζόμενοι, 300 στα πληρώματα των πλοίων και 200 υπάλληλοι ξηράς.

Στο μεταξύ, σε απευθείας ανάθεση για την κάλυψη των γραμμών που κάλυπτε έως τώρα η ΝΕΛ με ταυτόχρονη προκήρυξη νέου διεθνούς διαγωνισμού αναμένεται να προχωρήσει αύριο Παρασκευή 12/9 το υπουργείο Ναυτιλίας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

Σημειώνεται ότι καμία πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον στη χθεσινή πρόσκληση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, για την κάλυψη με το ίδιο μίσθωμα και αριθμό δρομολογίων, των δύο από τις πέντε άγονες γραμμές που εκμεταλλεύεται η ΝΕΛ.

Πλέον οι εταιρείες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των γραμμών αναμένεται να υποβάλουν προτάσεις με μεγαλύτερο μίσθωμα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και αλλαγή ή περιορισμός των δρομολογίων.

Την ίδια ώρα, η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ενημέρωσε την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν ερωτήματος και με αφορμή δημοσιεύματα, για την απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου να την κηρύξει έκπτωτη, την ίδια και τη θυγατρική της, από δύο άγονες γραμμές.

Η εταιρεία, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι τόσο η ΝΕΛ Α.Ε. όσο και η ΣΙ ΛΙΝΚ Ν.Ε. έχουν ήδη από την 5η Σεπτεμβρίου 2014 απευθύνει προς το Ελληνικό Δημόσιο, διαμέσου του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, καταγγελία των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας και, περαιτέρω, έχουν οι ίδιες προβεί σε δήλωση επίσχεσης των υπηρεσιών τους σε σχέση με την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών που τους έχουν ανατεθεί εξ αιτίας της συνεχιζόμενης άρνησης του Ελληνικού Δημοσίου πρώτον, να αποδώσει στις δύο εταιρείες, αντιστοίχως, προσηκόντως και εμπροθέσμως, τα οφειλόμενα στην κάθε μία μισθώματα εκ των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, δεύτερον, να συμμορφωθεί με το νόμο και τις δικαστικές αποφάσεις που διατάσσουν κατάργηση της υποχρεωτικά επιβαλλόμενης έκπτωσης επί των ναύλων στο σύνολο των μισθωμένων γραμμών που εκτελούν οι δύο εταιρείες και να καταβάλει στην εταιρεία αποζημίωση για τις παρανόμως επιβληθείσες εκπτώσεις, η οποία για την περίοδο 2005 ως και Ιούνιο 2012 ανέρχεται σε ποσό που υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ, τρίτον, να συμμορφωθεί με την προβλεπόμενη στις ίδιες τις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας υποχρέωση αναπροσαρμογής του κρατικού ναυλολογίου με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί ζημία στις εταιρείες του Ομίλου ΝΕΛ και μόνο για την περίοδο από το 2008 ως και τον Αύγουστο του 2012, ποσού περίπου 4.965.000 ευρώ και τέταρτον να συμμορφωθεί με την προβλεπόμενη στις ίδιες τις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας υποχρέωση περί μη παρακράτησης της διαφοράς του ΦΠΑ, λόγω αυξήσεως αυτού, επί των μισθωμάτων της δημόσιας υπηρεσίας, από την οποία έχει προκληθεί στις εταιρείες του Ομίλου ΝΕΛ, και μόνο για την περίοδο 1 Μαρτίου 2010 ως 31 Ιουλίου 2012, ζημία ποσού περίπου 1.385.000 ευρώ.

Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου με τις οποίες η ΝΕΛ Α.Ε. και ΣΙ ΛΙΝΚ Ν.Ε., πρώτον, κηρύσσονται έκπτωτες των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας που τους είχαν ανατεθεί, δεύτερον, διατάσσεται η ολική κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για κάθε μία εκ των συμβάσεων αυτών αντιστοίχως και, τέλος, αποκλείονται προσωρινά οι δύο εταιρείες από μελλοντικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου, έρχονται απλώς σε συνέχεια και κατόπιν ειλημμένης απόφασης των ΝΕΛ Α.Ε. και ΣΙ ΛΙΝΚ Ν.Ε.

Τέλος, η ΝΕΛ Α.Ε. γνωστοποιεί πως δεσμεύεται να προβεί μέσω της διοίκησής της σε όλες τις απαραίτητες δικαστικές ενέργειες ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να εξαναγκαστεί σε εκτέλεση των νομίμων υποχρεώσεών του έναντι της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, η διακοπή της εξυπηρέτησης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δεν αναμένεται να έχει περαιτέρω αρνητικές οικονομικές συνέπειες επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης του ομίλου της ΝΕΛ ΑΕ, προστίθεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

ΠΑΡΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal