Οικουμενικός Πατριάρχης: Ομιλία με μηνύματα ενότητας και με αφορμή την ουκρανική επέτειο

File Photo: Στην ομιλία του προς το εκκλησίασμα ο Παναγιώτατος είπε: “Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον είναι η Εκκλησία του μαρτυρίου του Σταυρού και της μαρτυρίας της Αναστάσεως, εν τη αδιασπάστω αυτών ενότητι”. ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
Το στοργικό ενδιαφέρον της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως για όλα τα τέκνα της, ανεξαρτήτως καταγωγής, υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μετά τη Θεία Λειτουργία, στην οποία χοροστάτησε, στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τζιβαλίου, όπου, παρουσία της διπλωματικής αντιπροσωπείας της Ουκρανίας στην Τουρκία και της ουκρανικής παροικίας της Πόλης και της Προύσας, τελέστηκε μνημόσυνο, με αφορμή την 86η επέτειο του «Χολοντομόρ», της προκληθείσας επισιτιστικής κρίσης στην Ουκρανία, από την οποία χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πείνα, αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας αυτής.

Στην ομιλία του, ο Παναγιώτατος, απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα, και ιδιαιτέρως προς τα μέλη της ουκρανικής κοινότητας, σημείωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον είναι η Εκκλησία του μαρτυρίου του Σταυρού και της μαρτυρίας της Αναστάσεως, εν τη αδιασπάστω αυτών ενότητι. Συγκλονιστική είναι η περιγραφή, την οποίαν δίδει διά τον σταυροαναστάσιμον χαρακτήρα της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας, ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκηδόνος και πνευματικός ημών Πατήρ Μελίτων: ‘’Γνώριμοι είναι εις την εσταυρωμένην Εκκλησίαν οι εμπτυσμοί, οι κολαφισμοί, αι μάστιγες, τα ραπίσματα και ο ακάνθινος στέφανος και η χολή μετά όξους και η λόγχη… Ο Σταυρός είναι δικός της. Της Μεγάλης Εκκλησίας. Το πρώτον και το ύστατον, το μέγιστον προνόμιόν της. Θεού δύναμις και Θεού σοφία.
Εις την όλην αυτήν συμφωνίαν της Σταυρώσεως και συσταρώσεως, μία μόνον παραφωνία υψούται από της εσταυρωμένης Εκκλησίας: Ου τετέλεσται… Διότι εδώ ουδέποτε επιστεύσαμεν εις την ισχύν του θανάτου, αλλά πάντοτε εις την αλήθειαν της Αναστάσεως. Εν τη Μεγάλη Εκκλησία, ο Επιτάφιος δεν είναι θρήνος, αλλά προεόρτια της Αναστάσεως”. Αι συγκυρίαι και αι ιστορικαί περιπέτειαι ωδήγησαν υμάς, προσφιλέστατα τέκνα εν Κυρίω, εις την Πόλιν ημών ή αλλαχού εις την Τουρκίαν. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ενδιαφέρεται και φροντίζει διά την πνευματικήν και λειτουργικήν σας ζωήν και διά την κατά Χριστόν διαποίμανσίν σας».

Για την ουκρανική παροικία της πόλης

Υπενθυμίζεται ότι ο Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου Τζιβαλίου, με μέριμνα της Μητρός Εκκλησίας, έχει παραχωρηθεί για την εξυπηρέτηση της ουκρανικής παροικίας της Πόλης. Για τον λόγο αυτό, ο Παναγιώτατος εξέφρασε την ευαρέσκειά του προς τον αρχιερατικά προϊστάμενο της Περιφέρειας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, επίσκοπο Αλικαρνασσού Αδριανό, ο οποίος έχει στην εποπτεία του τον ναό αυτό, και στον π. Χαραλάμπη Νίτσεφ, ιερατικά υπεύθυνο για την ουκρανική κοινότητα, για την αγάπη και το πνευματικό ενδιαφέρον που δείχνουν προς αυτήν.

Ο Παναγιώτατος επισήμανε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπακούοντας στα θεία προστάγματα, αγωνίζεται παντού και πάντοτε για την προστασίαν του κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Θεού πλασθέντος ανθρώπου. «Δεν διαχωρίζει η Μεγάλη Εκκλησία και η αγάπη της, μεταξύ ημετέρων και ξένων, δεν αγνοεί, εν ονόματι της λειτουργικής και πνευματικής αποστολής της, την εντολήν της αγάπης προς τον πλησίον, προς τον πάσχοντα, τον πεινώντα, τον εν φυλακή, τον γυμνόν, τον περιπεσόντα εις τους ποικιλωνύμους ληστάς, πολλοί εκ των οποίων σήμερον λυμαίνονται τας ψυχάς των ανθρώπων, δεν αντιπαρέρχεται, όπως ο ιερεύς και ο Λευίτης της παραβολής, τον εν ανάγκαις, αλλά επιχέει ‘’έλαιον και οίνον” επί τας πληγάς… Εν τω πνεύματι τούτω, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον απεφάσισε να χορηγήση Αυτοκεφαλίαν εις τον εν Ουκρανία λαόν του Θεού, ώστε ούτος να οργανώνη τα κατ᾿ αυτόν επί τη βάσει των κανόνων της Εκκλησίας και των παραδόσεών του, με σεβασμόν προς την Μητέρα Εκκλησίαν και εν κοινωνία μετ’ αυτής και με τας λοιπάς Ορθοδόξους Εκκλησίας. Είμεθα βέβαιοι ότι ο Θεός της αγάπης, της ειρήνης και της δικαιοσύ-νης θα ευδοκήση να κυριαρχήση εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν η ειρήνη και η ενότης, ώστε να δίδωμεν άπαντες εν ενί στόματι και μια καρδία την καλήν μαρτυρίαν της πίστεως, εις ένα κόσμον ο οποίος τυρβάζεται περί πολλά και αγνοεί το ‘’εν, ου εστι χρεία”».

Ο πρέσβης της Ουκρανίας στην ‘Αγκυρα

Αμέσως μετά μίλησε ο πρέσβης της Ουκρανίας στην ‘Αγκυρα, Andrii Sybiha, ο οποίος, αφού εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Παναγιώτατο για την επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε για τα θύματα του «Χολοντομόρ», αναφέρθηκε στα δραματικά ιστορικά γεγονότα της εποχής εκείνης.

Εκκλησιάστηκαν, από το ιερό βήμα ο μητροπολίτης Κυδωνιών Αθηναγόρας και ο επίσκοπος Αλικαρνασσού Αδριανός. Παρέστησαν, εκτός από τον προαναφερθέντα πρέσβη της Ουκρανίας στην ‘Αγκυρα, ο γενικός πρόξενος της ίδιας χώρας στην Πόλη, Oleksandr Gaman, καθώς και οι γενικοί πρόξενοι του Καναδά, Brahim Achtoutal, της Μολδαβίας, Alexandru Prigorschi, και της Πολωνίας, Joanna Pilecka, αλλά και πλήθος πιστών από την ουκρανική παροικία και την Ομογένεια της Πόλης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οικουμενικός Πατριάρχης: Παραμένουμε στα Άγια χώματα, στο κέντρο της Ορθοδοξίας

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal