Νέος επικεφαλής του Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας με εντολή από τον Αναστασιάδη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης στην τελετή διορισμού του Επικεφαλής Επιστήμονα για την Έρευνα και την Καινοτομία κ. Κυριάκου Κόκκινου, Λευκωσία 31 Ιανουαρίου 2019.ΓΤΠ/ΣΤ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ




Την ιδιαίτερη σημασία του τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και την παραγωγική δυναμική που δύναται να προσδώσει, στην οικονομία υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κατά την τελετή διαβεβαίωσης του Επικεφαλής Επιστήμονα για την Έρευνα και την Καινοτομία Κυριάκου Κόκκινου.

Οι όροι εντολής του Επικεφαλής Επιστήμονα για την Έρευνα και την Καινοτομία είναι η προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας σε εθνικό επίπεδο. Ήδη η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας ως το κατ’ εξοχήν συμβουλευτικό όργανο για τον καθορισμό σχετικής στρατηγικής με επικεφαλής τον κ. Φίλιππο Πατσαλή.

«Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία του τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και την παραγωγική δυναμική που δύναται να προσδώσει, στην οικονομία του τόπου η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος έρευνας και καινοτομίας αποτέλεσε μια από τις πλέον σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ως Κυβέρνηση προωθήσαμε και προωθούμε», ανέφερε στην ομιλία του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναγνώρισε ότι «η ανάκαμψη της οικονομίας τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων, βασίστηκε και στην προώθηση του τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, αλλά και στις ευκαιρίες απασχόλησης που δόθηκαν σε νέους ανθρώπους στις νεοφυείς επιχειρήσεις», επισημαίνοντας πως τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί στην Κύπρο Κέντρα Αριστείας με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχουν δημιουργηθεί και μια σειρά επιταχυντές και εκκολαπτήρια για νέους ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες.

«Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται μια νέα δυναμική για αυτούς τους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο δομικό στοιχείο μιας ανταγωνιστικής και παραγωγικής οικονομίας», τόνισε.

Για τον κ. Κόκκινο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως διαθέτει μακρόχρονη πείρα στον ιδιωτικό τομέα σε εταιρείες που προωθούν την καινοτομία, και παράλληλα διετέλεσε τα τελευταία χρόνια ως αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

«Συνεπώς, βάσει των πιο πάνω, είναι σε θέση να γνωρίζει τις προκλήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα και την τεχνογνωσία να προωθήσει δράσεις που θα δημιουργήσουν συνέργειες για την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας και την όλη διεύρυνση και ανάπτυξη του οικοσυστήματος», είπε.

Από την πλευρά του, ο κ. Κόκκινος ανέφερε πως ο θεσμός του Επικεφαλής Επιστήμονα για είναι νέος για τα δεδομένα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά ενδεικτικός της πρόθεσης της κυβέρνησης να υποστηρίξει τον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας ως βασικό πυλώνα για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

«Η σημασία που αποκτούν η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία, ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης, είναι στις μέρες μας μεγαλύτερη από ποτέ», είπε, για να προσθέσει ότι οι διεθνείς τάσεις καταδεικνύουν ότι βρισκόμαστε στην έναρξη μιας νέας εποχής, η οποία χαρακτηρίζεται από ανατρεπτικές και μετασχηματιστικές καινοτομίες, καθώς και από την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και αλληλοεπιδρούν οι άνθρωποι, επιχειρήσεις, τα Κράτη και οι κοινωνίες.

Όλο και περισσότερο, η λήψη αποφάσεων από την Κυβέρνηση απαιτεί επιστημονική συμβολή και στοιχειοθέτηση με βάση επιστημονική γνώση. Ταυτόχρονα, οι δυνατότητες των επιχειρήσεών μας να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν προϋποθέτουν τη γεφύρωση του χάσματος με την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, καθώς και την ύπαρξη κατάλληλων δεξιοτήτων και ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Είναι εμφανής σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας η στροφή γύρω από την ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης και η προσπάθεια ανάδειξης της καινοτόμου φύσης του ανθρώπου.

Παράλληλα, ο κ. Κόκκινος παρέθεσε μερικές από τις δράσεις στις οποίες θα εστιάσει, όπως τον καταρτισμό της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα και Καινοτομία σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, τη σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων που γίνονται σε εθνικό επίπεδο για τον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στο 1,5% του ΑΕΠ εντός της επόμενης πενταετίας, την λειτουργία του θεσμού ως κεντρικό σημείο επαφής για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, την καλλιέργεια καινοτόμου πνεύματος μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

«Για τον μετασχηματισμό μας σε μια καινοτόμο Κύπρο, είναι ανάγκη η καινοτομία να αντιμετωπιστεί σαν κουλτούρα, σαν στάση ζωής και τρόπος σκέψης», κατέληξε.

ΚΥΠΕ
31/01/2019 17:22

Παρεμπόδιση της λύσης του Κυπριακού από την Τουρκία καταγγέλλει ο Προδρόμου

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal


%d bloggers like this: