Σημαντικά βήματα προς την Κοινή Πολιτική Άμυνας της ΕΕ πραγματοποίησαν οι 28 Υπουργοί Άμυνας

Federica Mogherini, High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy. FILE PHOTO. EPA/PATRICK SEEGER
Ένα ακόμη βήμα προς την ολοκλήρωση της κοινής αμυντικής πολιτικής της ΕΕ, έκαναν σήμερα οι 28 Υπουργοί Άμυνας που συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες, υιοθετώντας συμπεράσματα σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και τα οποία παρέχουν καθοδήγηση σε μια σειρά από τομείς.

Συγκεκριμένα οι Υπουργοί Άμυνας των 28, σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων που υιοθέτησαν, συμφωνούν στη βελτίωση των δομών διαχείρισης κρίσεων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και ιδίως των συνεχιζόμενων εργασιών που οδηγούν στη δημιουργία στρατιωτικού σχεδιασμού και διεξαγωγής των στρατιωτικών δυνατοτήτων (MPCC) με στρατιωτικό προσωπικό της ΕΕ (μέρος της ΕΥΕΔ) που θα αναλάβει τη διοίκηση των μη εκτελεστικών στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ (δηλαδή της EUTM Σομαλία, EUTM RCA, EUTM Mali), όπως συμφωνήθηκε στις 6 Μαρτίου 2017.

Οι 28 ζητούν ενίσχυση της συνεργασίας με στόχο την υιοθέτηση μιας πιο στρατηγικής προσέγγισης των εταιρικών σχέσεων της Κοινής Πολιτικής και της Πολιτικής Άμυνας, αλλά και ενίσχυση της συνεργασίας με έμφαση σε τρίτες χώρες που έχουν κοινές αξίες με αυτές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, αλλά και είναι ικανές και πρόθυμες να συμβάλουν σε αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ.

Επιπλέον κάνουν λόγο στο κείμενο των συμπερασμάτων για δημιουργία δυναμικού ικανοτήτων για την ασφάλεια και την ανάπτυξη (CBSD), ώστε να καλύπτονται πλήρως όλες οι απαιτήσεις που απαιτούνται για τη στήριξη των χωρών εταίρων στην πρόληψη και τη διαχείριση των κρίσεων από μόνες τους.

Οι 28 συμφωνούν σε ανάπτυξη πολιτικών δράσεων και ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης της πολιτικής διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης δημιουργίας ικανότητας πυρήνα ικανότητας απόκρισης.

Σχεδιάζουν την ενίσχυση της ταχύτατης στρατιωτικής αντίδρασης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων μάχης της ΕΕ, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της ευελιξίας τους με ρεαλιστικό τρόπο και την προσαρμογή των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων και τέλος ζητούν την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, την απογραφή και την καθοδήγηση σχετικά με τη μελλοντική πορεία

Συμφωνήθηκε ακόμη ότι “μια συνεκτική και συνεκτική διαρθρωμένη συνεργασία” (PESCO), όπως αναφέρουν οι Υπουργοί, “θα επέτρεπε στα κράτη μέλη που είναι πρόθυμα και ικανά να συνεργαστούν περαιτέρω στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και τα οποία με τη σειρά τους θα βοηθήσουν στη δημιουργία νέων συνεργατικών προσπαθειών, συνεργασίας και σχεδίων”,

Οι 28 επισημαίνουν ότι η δυνατότητα προαιρετικής συντονισμένης ετήσιας αναθεώρησης της αμυντικής πολιτικής (CARD), και η οποία θα αποσκοπεί στην καλύτερη επισκόπηση σε επίπεδο ΕΕ των αμυντικών δαπανών, των εθνικών προσπαθειών στον τομέα των επενδύσεων και της έρευνας στον τομέα της άμυνας.

“Αυτό θα βοηθούσε τα κράτη μέλη να παρέχουν ικανότητες για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών στρατηγικών τάσεων και προκλήσεων και να προωθήσουν ενεργά την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών”, σημειώνουν οι Υπουργοί Άμυνας

Τέλος οι 28 Υπουργοί καλωσόρισαν το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την άμυνα της Κομισιόν, το οποίο προβλέπει νέα χρηματοδοτικά μέσα για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την αμυντική συνεργασία για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και της τεχνολογικής καινοτομίας.

ΚΥΠΕ – Αθανάσιος Αθανασίου – Βέλγιο/Βρυξέλλες 18/05/2017 14:47

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal


Latest of HellasJournal