Οι ΗΠΑ υπό την απειλή μίας χρεοκοπίας ανάλογης της ναζιστικής Γερμανίας υποστηρίζει ο John Glover

Ο John Glover σε ανταπόκρισή του από το Λονδίνο στο BLOOMBERG με τίτλο «U.S. Risks Joining 1933 Germany in Pantheon of Deadbeat Defaults» αναφέρεται στην απειλή της χρεοκοπίας που επικρέμεται πάνω από τις ΗΠΑ.

Σημειώνει ότι η αθέτηση εξυπηρέτησης του χρέους θα οδηγούσε τις ΗΠΑ στη χρεοκοπία, καθιστώντας τες το πρώτο μεγάλο δυτικό κράτος που χρεοκοπεί μετά τη ναζιστική Γερμανία, πριν από 80 χρόνια.

Ο Χίτλερ είχε προβεί μονομερώς στην παύση πληρωμών, σχετικά με τα μακροπρόθεσμα δάνεια της χώρας, στις 6 Μαΐου 1933, τρεις εβδομάδες μετά την αναρρίχησή του στην εξουσία.

Το άρθρο παραθέτει παράλληλα τις χρεοκοπίες που υπέστησαν διάφορα κράτη, τους τελευταίους δύο αιώνες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η χρεοκοπία έχει συνήθως αρνητικές συνέπειες για τα μικρά κράτη. Η Αργεντινή ωστόσο και η Ελλάδα, που οδηγήθηκαν κατ’ επανάληψη στη χρεοκοπία, κατόρθωσαν να διατηρήσουν την πολιτική, ακόμη και την οικονομική τους ανεξαρτησία.

Η Αργεντινή χρεοκόπησε πέντε φορές από το 1951, ενώ το 2001 υποβλήθηκε στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους που είχε γίνει ποτέ, ένα ρεκόρ που ξεπεράστηκε από την Ελλάδα το 2012. Οι ομολογιούχοι της αργεντινού χρέους συνεχίζουν ακόμη να προσφεύγουν κατά της χώρας στα δικαστήρια.

Εάν ληφθεί υπόψη και το 2012, η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει έξι φορές από το 1926, ενώ πέρασε πάνω από το ήμισυ  του 19ου αιώνα σε χρεοκοπία.

http://www.bloomberg.com/news/2013-10-13/u-s-risks-joining-1933-germany-in-pantheon-of-deadbeat-defaults.html

Photo via White House