Σίνζο Άμπε


Οι πόλοι είναι πλέον δύο και ευδιάκριτοι: Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, Κυριάκος και Αλέξης

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΚΑΦΙΔΑ Η Ιαπωνία είναι µακριά, πλην όµως προσφέρεται ως… σηµείο αναφοράς. Το συντηρητικό Φιλελεύθερο ∆ηµοκρατικό Κόµµα (LDP) του πρωθυπουργού Σίνζο Αµπε ξεχωρίζει ως…