ενίσχυσηΠερισσότερα κεφάλαια για την ενίσχυση ίδρυσης νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Την αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από 120 εκατ. ευρώ σε 400 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε το…