ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μελισσοκομία: Μια τέχνη 11.000 ετών

Οι άνθρωποι είχαν βρει τρόπο να αξιοποιούν τις μέλισσες ήδη από τη Μεσολιθική εποχή, πριν από 8.500 έως 9.000 χρόνια, σύμφωνα με μια νέα διεθνή…