ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, επικεντρώνεται η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Στον στόχο της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου του 2017, επικεντρώνεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης των νησιών, καθώς…