ζώνη Σένγκεν


Αναγκαία η διαφύλαξη της ακεραιότητας του χώρου Σένγκεν, λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος

«H διαφύλαξη της ακεραιότητας του χώρου Σένγκεν, η αποτελεσματικότητα της ασφάλειας των συνόρων της ΕΕ, καθώς και η αποτελεσματική πολιτική επιστροφής είναι πιο σημαντικές από…