στατικότητα

Σοβαρά προβλήματα στατικότητας στο μνημείο του Ρωμαϊκού υδραγωγείου στη Μόρια της Λέσβου

Σοβαρά προβλήματα που θέτουν ζήτημα στατικότατος του μνημείου,

Περισσότερα