σύνδεσμος φαρμακευτικών επιχειρήσεων ελλάδος


Διαμάχη για την τιμολόγηση των γενοσήμων φαρμάκων

Παράνομη και εις βάρος των ασθενών και των ασφαλιστικών ταμείων χαρακτηρίζουν κύκλοι της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας την ενδεχόμενη νέα τιμολόγηση, που εκτιμούν ότι θα επιφέρει…