περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας


Σε δυναμικές παρεμβάσεις τουριστικής προβολής στοχεύει η Περιφέρεια δυτικής Ελλάδας

Ο σχεδιασμός τουριστικής προβολής της Δυτικής Ελλάδας για τα επόμενα τρία χρόνια παρουσιάστηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας, ο οποίος αποτελεί τη σύνθεση των απόψεων…