όζον


Τα σωματίδια ατμoσφαιρικής ρύπανσης αυξάνουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου των ηλικιωμένων

Αλλη μια επιστημονική έρευνα -με ελληνική συμμετοχή- αναδεικνύει τους κινδύνους που εγκυμονεί η ατμοσφαιρική ρύπανση, ιδίως τα εισπνεόμενα μικροσκοπικά σωματίδια και το όζον.