νέες θέσεις εργασίας


Τέλος στο φόρο υπεραξίας ακινήτων: Ευνοϊκές διατάξεις για νέους επαγγελματίες, περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο

Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. ως κύρια…