Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Η κυβέρνηση ενίσχυσε την τοπική αυτοδιοίκηση με τον ΟΠΕΚΑ, απαντούν στο ΠΑΣΟΚ πηγές του Εργασίας

«Το νομοσχέδιο για την ίδρυση και τη λειτουργία του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) , μετεξέλιξη του ΟΓΑ, ρυθμίζει και εκσυγχρονίζει όλο το σύστημα προνοιακών…