καινοτομίαΠεραιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της καινοτομίας επιθυμούν Κύπρος-Πολωνία

Συγκεκριμένους τρόπους για περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο και Πολωνία συζήτησε ο Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας και Καινοτομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας,