κατώτερο αναπνευστικό

Ενας στους επτά θανάτους νηπίων παγκοσμίως οφείλεται σε λοιμώξεις του αναπνευστικού

Παρά τη μεγάλη πτώση των ποσοστών παιδικής θνησιμότητας λόγω πνευμονίας, γρίπης και άλλων λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, αυτές οι ιατρικές καταστάσεις παραμένουν η κύρια…