έρευνες για πετρέλαιο


Σε αναζήτηση εταίρων για επέκτασή του βρίσκεται ο όμιλος του κοιτάσματος Λεβιάθαν

Οι εταιρείες ενέργειας, στις οποίες ανήκει το ισραηλινό θαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου

Περισσότερα