εμβολισμός


Αποζημίωση από την Τουρκία για τον εμβολισμό του πλοίου στα Ίμια εξετάζει η κυβέρνηση

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών εξετάζουν κάθε πλευρά που αφορά την πιθανότητα διεκδίκησης οικονομικής αποζημίωσης για τις ζημίες που προκλήθηκαν στο ΠΑΘ (Πλοίο Ανοικτής…