Ελληνική Βιομηχανία
Δυστυχώς λείπει ο επιχειρηματικός πατριωτισμός: Θλιβερή κάθε σύγκριση με άλλες χώρες

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΒΑΛΙΑ Mια πρόχειρη και υπεραπλουστευμένη  «ομαδοποίηση» των φτωχών συγγενών του Ευρωπαικού Νότου, γνωστών με το απαξιωτικό ακρονύμιο “PIGS”, βάζει την ημικατεστραμμένη Ελλάδα του…