άρθρο


Εκτενής αναφορά των Γερμανών στις σχέσεις Ελλάδας με ΗΠΑ: Από την ΔΕΘ στις επενδύσεις και το Αιγαίο

«Η Ελλάδα θεωρείται άγκυρα σταθερότητας στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη και δεν συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μόνον του αμερικανικού στρατού, αλλά αυξάνεται, ταυτόχρονα, η σημασία της ως οικονομικός…