αρχαία Ελλάδα
Τα αρχαία υφάσματα Ελλάδας και Ιταλίας είχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, σύμφωνα με νέα μελέτη

Τα υφάσματα της αρχαίας Ελλάδας έμοιαζαν με εκείνα της Μέσης Ανατολής, ενώ τα αντίστοιχα της Ιταλίας είχαν στενότερες συγγένειες με την Κεντρική Ευρώπη. Αυτό αποκαλύπτει…