Αποθεματικό Ταμείο

Η Ρωσία έμεινε χωρίς Αποθεματικό Ταμείο αλλά πέρασε στο Ταμείο Εθνικής Ευημερίας

Από τις αρχές του 2018 καταργήθηκε το Αποθεματικό Ταμείο της Ρωσίας (ΑΤΡ) μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν η χρηματοδότηση του ελλείμματος του προϋπολογισμού. Τυπικά συγχωνεύτηκε με…