απαλλαγή
Απαλλαγή του παγίου στα ειδικά τιμολόγια αποφάσισε η ΕΥΑΘ, λόγω των προβλημάτων υδροδότησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.) αποφάσισε την απαλλαγή παγίου στα κοινωνικά και ειδικά οικιακά τιμολόγια, την ειδική μέριμνα…
Υποθέσεις απαλλαγής ποινικών ευθυνών με βουλεύματα

Μόνο ενώπιον της Δικαιοσύνης μπορεί να αποκαλύψει τα πρόσωπα που απαλλάχθηκαν με απαλλακτικά βουλεύματα, αναφέρει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ), Λέανδρος Ρακιντζής, σε έγγραφό…