Άγκυρας


Ο δρόμος για την Αλεξανδρέττα: Η «προστασία» της Τουρκίας οδηγεί στον αφανισμό της Κύπρου

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Η διαχείριση του Κυπριακού τα τελευταία χρόνια οδηγεί, σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια, στην «αλεξανδρεττοποίηση» της Κύπρου. Στην πραγματικότητα η «αλεξανδρεττοποίηση» δεν άρχισε…