ΟΟΣΑ

ΟΟΣΑ: Σημαντική αύξηση της μετανάστευσης από Ελλάδα σε Γερμανία και άλλες χώρες

Την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες με θέμα την ευρείας κλίμακας μετανάστευση Νοτιοευρωπαίων, κυρίως Ελλήνων και Ισπανών, σε…