Μνημόνιο“Η έξοδος από τα μνημόνια φέρνει ελευθερία στην πολιτική υγείας” δηλώνει ο Ξανθός

Περισσότερους «βαθμούς ελευθερίας» στη χάραξη της πολιτικής υγείας και φαρμάκου και μεγαλύτερης ευελιξίας στην προώθηση μέτρων για να αρθούν στρεβλώσεις και αδικίες της προηγούμενης περιόδου,…