εφοπλιστές“Αγκάθι” η φορολόγηση των πλοιοκτητών

Η διακοπή της ιδιότυπης φορολογικής ασυλίας, της οποίας χαίρουν οι πλοιοκτήτες στην Ελλάδα, με την εισαγωγή νέας νομοθεσίας, είναι το θέμα ανταπόκρισης της Helena Smith…