Ελληνική ΤράπεζαΕλληνική Τράπεζα: Επιτυχής Ενσωμάτωση συστημάτων & λογαριασμών των πελατών της πρώην Συνεργατικής

Μετά την πρόσφατη και καταληκτική συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Ενσωμάτωσης της Ελληνικής Τράπεζας, ανακοινώνεται και επίσημα η ολοκλήρωση της διαδικασίας Ενσωμάτωσης των συστημάτων, λογαριασμών και…

Διευθετούνται οι λογαριασμοί της Συνεργατικής Τράπεζας που δεν μεταφέρθηκαν στην Ελληνική

Λύση φαίνεται να δίνεται από την Ελληνική Τράπεζα, στο πρόβλημα 4562 λογαριασμών παρατραβήγματος οι οποίοι πάγωσαν από την πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) και δεν…