ελληνικές τράπεζες
Βελτίωση της ρευστότητας ανανακλά η μείωση των ορίων του ELA, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος

Δεν επηρέασε αρνητικά την ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών η άρση του waiver (κατ΄εξαίρεση αποδοχή των ελληνικών ομολόγων στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης από την ΕΚΤ) στις…
Μειώθηκε κατά ακόμη 2,9 δισ. ευρώ η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από το ευρωσύστημα

Μειώθηκε περαιτέρω τον Φεβρουάριο  η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από το ευρωσύστημα, ήτοι από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) και την απευθείας χρηματοδότηση από την…