αξιοπιστίαNo Picture

Ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη δεν επαρκεί για τη μείωση της ανεργίας και την αξιοπιστία της

Σύμφωνα με τους Ευρωπαίους ηγέτες η σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και του κόστους δανεισμού αποτελεί ένδειξη του τέλους της κρίσης χρέους, γράφει ο πρώην τραπεζίτης…