αξιολόγηση


Επιβεβαίωσε στο Β+ με θετικές προοπτικές την αξιολόγηση της Ελλάδας ο οίκος DΒRS

Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Ελλάδας στο Β+ (Υψηλό) και διατήρησε σε θετικό ορίζοντα τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.Ο οίκος S&P επιβεβαίωσε την αξιολόγηση ‘ΑΑ’ της Γαλλίας: Εύρωστη αλλά διαφοροποιημένη οικονομία

Την μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της Γαλλίας στο “ΑΑ” και «A-1+», αντίστοιχα, επιβεβαίωσε ο Standard & Poor’s (S&P), διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές της γαλλικής οικονομίας.
O οίκος S&P αναμένει ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, μετά την αναβάθμιση της Κύπρου από τον Moody’s

Ο Standard and Poor’s επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου στο «Β», τονίζοντας παράλληλα ότι θα εξασθενήσουν οι οικονομικοί κίνδυνοι για τις…