Ανακοινωθέν ΝΑΤΟ: Εντεινόμενη απειλή η στρατιωτική ενίσχυση Ρωσίας – Ανησυχία για πυρηνικές φιλοδοξίες Κίνας

Οι ηγέτες των 30 χωρών μελών του ΝΑΤΟ σε “οικογενειακή φωτογραφία” στην έδρα της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. EPA/Horst Wagner / POOL
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 30 συμμάχων του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσαν ότι το ΝΑΤΟ είναι το μοναδικό, ουσιαστικό και απαραίτητο διατλαντικό φόρουμ για διαβουλεύσεις και κοινή δράση σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ατομική και συλλογική τους ασφάλεια, υιοθετώντας κείμενο συμπερασμάτων στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα οι 30 σύμμαχοι δεσμεύονται να ενισχύσουν και να διευρύνουν τις διαβουλεύσεις τους και να διασφαλίσουν ότι το ΝΑΤΟ θα παραμείνει ευέλικτο και αποτελεσματικό για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων προς υποστήριξη της κοινής τους ασφάλειας.

Αναλυτικά, οι 30 σύμμαχοι, στο κείμενο που υιοθέτησαν επιβεβαιώνουν «τις κοινές δημοκρατικές αρχές της Συμμαχίας, καθώς και τη δέσμευσή μας για το πνεύμα και το γράμμα της Συνθήκης. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τις διαβουλεύσεις όταν απειλείται η ασφάλεια ή η σταθερότητα ενός Συμμάχου ή όταν διακυβεύονται οι θεμελιώδεις αξίες και αρχές μας».

Επιπλέον οι 30 σύμμαχοι δεσμεύονται σε ενίσχυση του ΝΑΤΟ ως του οργανωτικού πλαισίου για τη συλλογική άμυνα της ευρωατλαντικής περιοχής, έναντι όλων των απειλών, από όλες τις κατευθύνσεις.

«Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για τη διατήρηση ενός κατάλληλου συνδυασμού πυρηνικών, συμβατικών και πυραυλικών αμυντικών δυνατοτήτων για αποτροπή και άμυνα, και με το Σύμφωνο Επενδύσεων Άμυνας του 2014, στο σύνολό του», αναφέρουν.

«Δεσμευόμαστε για την πλήρη και ταχεία εφαρμογή των συνεχιζόμενων εργασιών για την περαιτέρω ενίσχυση της στάσης αποτροπής και άμυνας, και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ετοιμότητα των δυνάμεών μας και να ενισχύουμε και να εκσυγχρονίζουμε τη Δομή Δύναμης του ΝΑΤΟ για την κάλυψη των τρεχουσών και μελλοντικών αμυντικών αναγκών», προσθέτουν τα μέλη της συμμαχίας.

Επιπλέον καταγράφουν τα εξής: «σημειώνοντας ότι η ανθεκτικότητα παραμένει εθνική ευθύνη, θα υιοθετήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη και καλύτερα συντονισμένη προσέγγιση, σύμφωνα με τη συλλογική μας δέσμευση σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης για τον Βόρειο Ατλαντικό, για τη μείωση των τρωτών σημείων και τη διασφάλιση ότι οι στρατιωτικοί μας μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε ειρήνη, κρίση και σύγκρουση».

Οι Σύμμαχοι θα αναπτύξουν μια πρόταση για «τη θέσπιση, την αξιολόγηση, την αναθεώρηση και την παρακολούθηση των στόχων ανθεκτικότητας για να καθοδηγήσουν εθνικά αναπτυγμένους στόχους ανθεκτικότητας και σχέδια εφαρμογής».

Οι 30 σύμμαχοι δεσμεύονται και για την προώθηση της τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Συμμάχων στο ΝΑΤΟ, προώθηση της διαλειτουργικότητας και ενθάρρυνση της ανάπτυξης και υιοθέτησης τεχνολογικών λύσεων για την αντιμετώπιση των στρατιωτικών αναγκών.

Συμφωνούν επίσης να ιδρύσουν ένα Ταμείο Καινοτομίας του ΝΑΤΟ, όπου οι Σύμμαχοι που το επιθυμούν μπορούν να υποστηρίξουν νεοσύστατες επιχειρήσεις που εργάζονται σε αναδυόμενες και αποδιοργανωτικές τεχνολογίες διπλής χρήσης σε τομείς κλειδί για την ασφάλεια των Συμμάχων.

Επιπλέον δεσμεύονται στην ενίσχυση της ικανότητας του ΝΑΤΟ να συνεισφέρει στη διατήρηση και διαμόρφωση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες σε τομείς που είναι σημαντικοί για την ασφάλεια των Συμμάχων.

«Θα αυξήσουμε τον διάλογο και την πρακτική συνεργασία μας με υφιστάμενους εταίρους, μεταξύ άλλων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις χώρες που επιθυμούν και τους εταίρους μας στην Ασία-Ειρηνικό, και θα ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας με βασικούς παγκόσμιους παράγοντες και άλλους νέους συνομιλητές πέρα ​​από τον ευρωατλαντικό χώρο, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής , Ασία και Λατινική Αμερική», σημειώνουν.

Όπως αναφέρουν «στόχος του ΝΑΤΟ να γίνει ο κορυφαίος διεθνής οργανισμός όσον αφορά την κατανόηση και την προσαρμογή στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην ασφάλεια». Οι 30 συμφωνούν να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από στρατιωτικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις χωρίς να επηρεαστεί η ασφάλεια του προσωπικού, η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και η στάση αποτροπής και άμυνας.

Καλούν τέλος το Γενικό Γραμματέα να διατυπώσει έναν ρεαλιστικό, φιλόδοξο και συγκεκριμένο στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις πολιτικές και στρατιωτικές δομές και εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και θα αξιολογήσει τη σκοπιμότητα επίτευξης καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Θα ξεκινήσουν επίσης τακτικό υψηλό διάλογο για το κλίμα και την ασφάλεια για την ανταλλαγή απόψεων και τον συντονισμό περαιτέρω δράσεων.

Τέλος προσκαλούν τον Γενικό Γραμματέα να ηγηθεί της διαδικασίας για την ανάπτυξη της επόμενης Στρατηγικής Αντίληψης του ΝΑΤΟ. Η ιδέα θα διαπραγματευτεί και θα συμφωνηθεί από το Συμβούλιο στη Μόνιμη Σύνοδο και θα εγκριθεί από τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής.

Για Ρωσία και Κίνα

Στο τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου καταγγέλλεται η εντεινόμενη απειλή που συνιστά η στρατιωτική ενίσχυση της Ρωσίας και καλείται η Μόσχα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο.

«Όσο η Ρωσία δεν δείχνει ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο και δεν σέβεται τις διεθνείς υποχρεώσεις και ευθύνες της, δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή στην κανονικότητα», προειδοποιούν οι ηγέτες στα συμπεράσματα της συνόδου τους.

  • Σημειώνεται ωστόσο ότι «δεν έχουμε καμία πρόθεση να αναπτύξουμε χερσαίους πυρηνικούς πυραύλους στην Ευρώπη», αλλά το ΝΑΤΟ «θα απαντήσει» στο αυξανόμενο οπλοστάσιο της Ρωσίας.

Επίσης, οι ηγέτες καλούν τη Μόσχα να άρει τον χαρακτηρισμό «εχθρική χώρα» για την Τσεχία και τις ΗΠΑ.

Για την Κίνα, το ΝΑΤΟ εκφράζει «ανησυχία» για τις δεδηλωμένες φιλοδοξίες του Πεκίνου και την ανάπτυξη του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας αυτής, γεγονότα τα οποία χαρακτηρίζει «συστημικές προκλήσεις» για τη διεθνή τάξη.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ/ΑΠΕ – ΜΠΕ/Reuters

Aκολουθήστε την Hellas Journal στη News Google

Οι ηγέτες των χωρών-μελών επαναβεβαιώνουν την ενότητα του NATO έναντι εξωτερικών απειλών: Θέμα με Τουρκία;


Latest of HellasJournal


%d bloggers like this: