Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πανηγυρίζει για το Σχέδιο Ανάπτυξης: «Σήμερα μπαίνουν τα θεμέλια για την Κύπρο του αύριο»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης παρουσιάζει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου. Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία, Κύπρος. ΓΤΠ – Σταύρος Ιωαννίδης
Η σημερινή ημέρα δεν θα μπορούσε παρά να χαρακτηριστεί ιστορική, είπε την Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης προσθέτοντας ότι «σήμερα μπαίνουν τα θεμέλια για την Κύπρο του αύριο».

Παρουσιάζοντας στο Προεδρικό Μέγαρο το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, ο Πρόεδρος είπε ότι ε«ίναι ένα φιλόδοξο, αλλά και ρεαλιστικό σχέδιο, όχι μόνο για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και την δημιουργία ενός νέου οράματος για τη χώρα μας που θα υλοποιηθεί χάρη στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχουμε καταρτίσει».

Το σχέδιο, είπε, αποτελεί το νέο αναγκαίο μοντέλο ανάπτυξης της επόμενης ημέρας, είναι ο οδικός χάρτης για την μετά- COVID εποχή.

Αντιμετωπίζει, συνέχισε, τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά κυρίως αποτελεί το άλμα στην κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας.

Το σχέδιο εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 14 του Μάη και υποβάλλεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Το Σχέδιο ‘Κύπρος – το αύριο’, αποτελεί τη γενναία τομή, το νέο αναγκαίο μοντέλο ανάπτυξης της επόμενης ημέρας.  Είναι ο οδικός χάρτης για τη μετά Covid εποχή. Αφορά την Κύπρο του αύριο, τη νέα εκδοχή της χώρας. Αντιμετωπίζει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά κυρίως αποτελεί το άλμα στην κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας. Είναι μια κορυφαία πρόκληση ώστε η χώρα να συμβαδίζει με τις επιταγές της σύγχρονης εποχής, σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας, περιβαλλοντικής  και ψηφιακής προσαρμογής και ανάπτυξης», σημείωσε.

Ωστόσο, πρόσθεσε πως δεν αφορά μόνο την οικονομία, αλλά είναι ένας συνολικός οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός,  οποίος οδηγεί οικονομία, τεχνολογία, νοοτροπίες και θεσμούς σε μια νέα εποχή, για να συμπληρώσει πως «επιδίωξη του είναι η ανάδειξη της Κύπρου ως μια χώρα με υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, μέσω ενός βιώσιμου μοντέλου μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, μιας χώρας, όπου το εκπαιδευτικό σύστημα και η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού, ευθυγραμμίζονται με τις δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον, μίας χώρας που θα συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, μίας χώρας με ανθεκτικό σύστημα υγείας, που θα ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές στη βάση των κορυφαίων συστημάτων στον κόσμο, ένα κράτος πρόνοιας που θα ενισχύει περαιτέρω το δίκτυ προστασίας των όσων έχουν ανάγκη τη συνδρομή του κράτους και ένα κράτος δικαίου, διαφάνειας και λογοδοσίας, με ισχυρούς μηχανισμούς πάταξης της διαφθοράς».

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένας μετασχηματισμός για την υλοποίηση του οποίου θα αξιοποιηθούν πλήρως το 1.2 δισεκατομμύριο ευρώ που προβλέπει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το 1.8 δισεκατομμύριο ευρώ που προβλέπεται για την ίδια περίοδο από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής, μέσω του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ, το 1.4 δισεκατομμύριο ευρώ που, σύμφωνα με τη μελέτη αντικτύπου, θα προκύψει από ιδιωτικές επενδύσεις ή συμπράξεις του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι ετήσιες δαπάνες των επόμενων προϋπολογισμών θα προσαρμοστούν και κατανεμηθούν σύμφωνα με τους άξονες του νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Συνολικό ποσό για υλοποίηση του Προγράμματος για την περίοδο 2021-2026

Συνεπώς, σημείωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης το συνολικό ποσό για υλοποίηση του Προγράμματος για την περίοδο 2021-2026, ανέρχεται -χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες των ετησίων προϋπολογισμών- στα 4.4 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας ακόμα πως ως αποτέλεσμα εφαρμογής του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 1.2 δισεκατομμυρίου ευρώ, θα ευεργετηθεί το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας.

Επιπλέον, είπε ότι πέραν της προβλεπόμενης αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, θα προστεθεί ένα επί πλέον ποσοστό ύψους 7%, ενώ από την υλοποίηση των κονδυλίων του Σχεδίου, προβλέπεται να δημιουργηθούν πέραν των 11 χιλιάδων νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από το υπόλοιπο ποσό των 3.2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εντάσσονται στο Σχέδιο «Κύπρος – το αύριο».

Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι «αναλαμβάνοντας την Διακυβέρνηση το 2013, καταφέραμε να αναστρέψουμε το αρνητικό κλίμα που επέφερε η οικονομική κρίση στην πατρίδα μας», προσθέτοντας ότι «στην οκταετή πορεία της Διακυβέρνησης, προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε, τις όποιες επιλογές είχαμε, για να κρατήσουμε την Κύπρο όρθια, να επαναφέρουμε την σταθερότητα και την ασφάλεια, να πάμε μπροστά».

Αντιμετώπιση σημαντικών διαχρονικών προβλημάτων

Ο Πρόεδρος είπε πως επί διακυβέρνησης του επιτεύχθηκε η αντιμετώπιση σημαντικών διαχρονικών προβλημάτων, υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις όπως το ΓεΣΥ, το  Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τη διασφάλιση συντάξεων για όλους πάνω από το όριο της φτώχειας, διοικητικές μεταρρυθμίσεις με τη δημιουργία υφυπουργείων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους, μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία, με την υιοθέτηση αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων και τη μείωση της θητείας στην Εθνική Φρουρά και μετατροπή της σε ημιεπαγγελματικό στρατό.

Επίσης, είπε ότι επιτεύχθηκε η αντιμετώπιση σημαντικών διαχρονικών προβλημάτων στη δικαιοσύνη, με τη δημιουργία νέων δικαστηρίων, ενώ με τα ενώπιον της Βουλής νομοσχέδια επιδιώκεται ο εκ βάθρων ανασχηματισμός του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, μεταρρυθμίσεις στο γεωργικό τομέα, με την καθιέρωση μητρώου αγροτών και καθολική ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής, δημοσιονομική εξυγίανση με την επαναφορά της αξιοπιστίας του κράτους και του τραπεζικού συστήματος, αλλά και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, μέσα από φορολογικά και άλλα κίνητρα.

Σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού, είπε ότι «με το Σχέδιο ‘Κύπρος – Το αύριο’, μετατρέπουμε ξανά την κρίση σε ευκαιρία, και δίνουμε τη δική μας απάντηση στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας», υπογραμμίζοντας ότι «μέσα από ένα τεκμηριωμένο σχεδιασμό διεκδικούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους που μας αναλογούν, με στόχο την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας και του κράτους».

Άμεση Επένδυση κεφαλαίων σε δράσεις και έργα πνοής

Αναφερόμενος στα κεφάλαια, που πρόκειται να εκταμιευτούν, είπε πω θα επενδυθούν άμεσα σε δράσεις και έργα πνοής, με υψηλή οικονομική επίδραση και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, σε βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Σημείωσε πως το Σχέδιο «Κύπρος – το αύριο» θέτει στο επίκεντρο τους νέους, τις γυναίκες, τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους γεωργοκτηνοτρόφους, τους κατοίκους της υπαίθρου, των ορεινών, ακριτικών και μειονεκτουσών περιοχών, τον κάθε πολίτη ευρύτερα, για να προσθέσει ότι «ενισχύει τις δομές υγείας, προωθεί την πράσινη οικονομία, την ψηφιακή μετάβαση, τη βελτίωση των υπηρεσιών του δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα και άλλων μεταρρυθμίσεων που αφορούν την βελτίωση της καθ’ ημέρα ζωής των πολιτών».

Σε 5 άξονες η οικοδόμηση του σχεδίου

Είπε περαιτέρω πως το σχέδιο οικοδομείται σε πέντε άξονες, εξηγώντας ότι ο πρώτος άξονας, αφορά στη Δημόσια Υγεία και Πολιτική Προστασία, στην ταχεία μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία,  στην Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας, στην πορεία Προς μία ψηφιακή εποχή, καθώς επίσης στην Απασχόληση, Εκπαίδευση και Ανθρώπινο Δυναμικό.

Συγκεκριμένα, για τον πρώτο άξονα που αφορά στη Δημόσια Υγεία και Πολιτική Προστασία είπε, μεταξύ άλλων, πως η Κύπρος ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα με περαιτέρω αύξηση της ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών του Γενικού Συστήματος Υγείας, δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές, εξοπλισμό και διαδικασίες, σημειώνοντας ότι «με το Σχέδιο ‘Κύπρος – το αύριο’ δίνουμε έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση των δημοσίων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων».

Σχετικά με τον δεύτερο άξονα που αφορά στην ταχεία μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία, ανέφερε ότι η πράσινη Οικονομία συνιστά με το Σχέδιο πυλώνα σύγχρονης ανάπτυξης που προσθέτει στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, προωθώντας μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν τους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων αλλά και του περιβάλλοντος ευρύτερα.

Για τον τρίτο άξονα, που αφορά στην Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας, ο Πρόεδρος είπε ότι για την υλοποίηση του στόχου αυτού, κατευθυντήρια γραμμή συνιστά η μελέτη του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, για να προσθέσει ότι προχωρούν σε σχεδιασμούς για μία νέα οικονομία που προωθεί τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την επίσπευση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την παροχή κινήτρων, στοχευμένη στήριξη νεοφυών και καινοτόμων μονάδων, τον εκσυγχρονισμό της  δημόσιας διοίκησης και των τοπικών αρχών και τη μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος.

Σε ό,τι αφορά στον τέταρτο άξονα που καθορίζει την πορεία Προς μία ψηφιακή εποχή, είπε
πως αποτελεί θεμελιώδες μέρος της συνολικής πολιτικής που υιοθετούμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου, μέσω πρόσβασης σε υποδομές επικοινωνίας για όλους τους πολίτες, ενώ προς την κατεύθυνση αυτή, προωθούνται μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν την αναβάθμιση της υποδομής για συνδεσιμότητα, ως επίσης και την προαγωγή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Σε σχέση με τον πέμπτο άξονα που επικεντρώνεται στην Απασχόληση, Εκπαίδευση και Ανθρώπινο Δυναμικό, είπε πως περιλαμβάνει τους τομείς της Παιδείας και της Εργασίας και κοινωνικής ευημερίας και ενσωμάτωσης.

Στον τομέα της Παιδείας, μεταξύ άλλων, προβλέπονται η αντιμετώπιση αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών, η επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 χρόνων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονάδων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Στον τομέα της αγοράς εργασίας και κοινωνικής ευημερίας και ενσωμάτωσης , ανέφερε πως προβλέπονται σειρά μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, μεταξύ άλλων, εκσυγχρονισμός του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που θα βελτιώνει συντάξεις, περιλαμβανομένης της διασφάλισης της κατώτατης σύνταξης, δικαιωμάτων αυτοεργοδοτουμένων, επιδομάτων και άλλων στρεβλώσεων που σήμερα παρατηρούνται, αναδιάρθρωση των υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και προώθηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης, περιλαμβανομένης της τηλεργασίας.

Επισήμανε ακόμα πως οι δράσεις του σχεδίου «Κύπρος – το αύριο», στην ολοκληρωμένη του μορφή περιλαμβάνει 58 συνολικά μεταρρυθμίσεις και 76 αναπτυξιακές επενδύσεις, μεταξύ των οποίων προγράμματα χορηγιών για ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας.

Λεπτομερής ανάλυση κατά άξονα από τους Υπουργούς τις επόμενες μέρες

Εξάλλου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι λεπτομερής ανάλυση κατά άξονα θα γίνει από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς.

Επίσης, ο κ. Αναστασιάδης είπε πως η υλοποίησή του Σχεδίου «απαιτεί πίστη και προσήλωση στον στόχο, αποφασιστικότητα, σωστό προγραμματισμό, συνέργειες μεταξύ υπουργείων και υπηρεσιών, χρονική συνέπεια, διοικητική γνώση και ικανότητα», προσθέτοντας πως «το σημαντικότερο, καθιστά επιβεβλημένη τη συνεργασία όλων των θεσμών της χώρας, με προεξάρχουσα την Κυβέρνηση, το νομοθετικό σώμα, τη Δημόσια Υπηρεσία και τους κοινωνικούς εταίρους».

Κάλεσε, τέλος, τα πολιτικά κόμματα, την Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές της 30ής Μαΐου, αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους, να συστρατευτούν και από κοινού να στηρίξουν το σχέδιο «Κύπρος – το αύριο».

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ/ΕΛΑ/ΗΦ
Λευκωσία, Κύπρος

Ακολουθήστε την Hellas Journal στη News Google

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος απαντά στον Πρόεδρο Αναστασιάδη: Αυτά τα χρήματα δεν θα μας τα χαρίσει η Ε.Ε., είναι δάνειο…


Latest of HellasJournal


%d bloggers like this: