Η Ολομέλεια αποδέχτηκε δύο αναπομπές του Προέδρου για νόμους που αφορούν ακίνητα

Δύο αναπομπές του Προέδρου για νόμους που αφορούν ακίνητα αποδέχτηκε η Ολομέλεια. ΚΥΠΕ




Ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής αποδέχτηκε δύο αναπομπές του Προέδρου της Δημοκρατίας σε νόμους που ψήφισε η Βουλή.

Σκοπός των αναπεμφθέντων νόμων ήταν η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Eγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, αντίστοιχα, ώστε, σε περίπτωση που διενεργείται στο πλαίσιο διαδικασίας αναδιάρθρωσης ή εξόφλησης δανείου, με τη συγκατάθεση του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη, μεταβίβαση ή/και υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών, να μην ισχύει η προβλεπόμενη στους εν λόγω βασικούς νόμους απαγόρευση μεταβίβασης της επηρεαζόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας ή αυτοτελούς τμήματός της, η οποία εγγράφεται και επενεργεί προς όφελος της αρμόδιας οικοδομικής αρχής, εφόσον έχει εκδοθεί πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών.

Οι νόμοι αναπέμφθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι κυριότεροι λόγοι της αναπομπής των υπό αναφορά νόμων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως αυτοί εξάγονται από τις δύο επιστολές του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, είναι οι ενδοιασμοί της εκτελεστικής εξουσίας για τη λειτουργικότητα των προτεινόμενων διατάξεων, καθότι με την υιοθέτησή τους αναμένεται ότι θα διοχετευτούν στην αγορά ακίνητα στα οποία ανεγέρθηκαν οικοδομές με ουσιώδεις παρατυπίες, για τις οποίες εκδόθηκε πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών. Επίσης αναφέρεται ότι οι νόμοι αντίκεινται στην αρχή της ισότητας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής κατά την επανεξέταση των νόμων, εισηγήθηκε την αναθεώρηση των αναπεμφθέντων νόμων, ώστε η άρση της προβλεπόμενης στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία απαγόρευσης αφενός να αποτελεί προσωρινή ρύθμιση με ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 και αφετέρου να μην ισχύει αποκλειστικά για τις περιπτώσεις αναδιάρθρωσης ή εξόφλησης δανείου, αλλά για κάθε περίπτωση ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών.

Η Ολομέλεια ψήφισε ακολούθως νέα κείμενα, τα οποία διαλαμβάνουν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφενός θα είναι προσωρινής ισχύος, ήτοι θα λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2021, και αφετέρου θα εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών, σύμφωνα με την εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών. Υπέρ ψήφισαν 30 βουλευτές ενώ υπήρξαν και 2 αποχές.

Ψηφίστηκε ομόφωνα ο νόμος για δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμο το εναρμονιστικό νομοσχέδιο για τη θέσπιση συστήματος ποινικής δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά και πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας, μέσω της εγκαθίδρυσης νέων δομών και διαδικασιών απεμπλοκής των παιδιών από το σύστημα δικαιοσύνης.

Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και όχι με απόφαση του Υπουργού όπως προβλεπόταν στο κείμενο του νομοσχεδίου που κατατέθηκε. Βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών κάλεσαν την Κυβέρνηση να άρχισε άμεσα να δημιουργεί τις δομές και υποδομές που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου, δηλώνοντας ότι θα παρακολουθούν στενά την εφαρμογή του ώστε αυτός να μην μείνε στη θεωρία και τα συρτάρια.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Γιώργος Γεωργίου αφού ανέφερε ότι ο νόμος εναρμονίζει την κυπριακή με την ενωσιακή νομοθεσία για παιδιά που είναι ύποπτοι για αδικήματα, είπε πως η μεταφορά της οδηγίας του 2016 κατατέθηκε στη Βουλή Ιούνιο το 2019.

Πρόσθεσε πως το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή αφού λήφθηκε αιτιολογημένη γνώμη και θα ανέμενε κανείς ένα πλήρως και ορθώς επεξεργασμένο νομοσχέδιο αντάξιο της σημαντικότητας του, αλλά αντί αυτού παρουσιάστηκε ένα «νομοθετικός αχταρμάς» και χρειάστηκαν 22 συνεδρίες της Επιτροπής, 5,5 μήνες συνεχούς κοινοβουλευτικής εργασίας. Πρόκειται, συνέχισε, για 220 σελίδες κείμενο νόμου και μια 30σέλιδη έκθεση της Επιτροπής Νομικών.

Αναφερόμενος στον νόμο που ψηφίστηκε, είπε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για πρωτοποριακό σύστημα για εγκαθίδρυση συστήματος για παιδοκεντρική μεταχείριση των ανήλικων παραβατών, με πρωταρχικό μέλημα να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον του παιδιού.

Σημείωσε ότι η φιλοσοφία του νόμου είναι ότι η ποινική δίωξη αποτελεί έσχατο μέτρο και εφαρμόζεται αφού έχουν όλα τα άλλα μέτρα δοκιμαστεί και αποτύχει. Προβλέπει ότι εγκαθιδρύεται Δικαστήριο Ανηλίκων και δημιουργούνται χώροι κράτησης παιδιών εκτός φυλακών.

Ο κ. Γεωργίου είπε ακόμα ότι η νεανική παραβατικότητα είναι πολύπλευρο πρόβλημα και για την αντιμετώπιση της χρειάζονται σύγχρονες παιδοκεντρικές προσεγγίσεις, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ο κ. Γεωργίου συμπλήρωσε ότι ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα και όχι με απόφαση του Υπουργού όπως προέβλεπε το νομοσχέδιο.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού παρατήρησε ότι έγινε νομοθετικά ένα βήμα μπροστά. Πρόσθεσε ότι απαιτείται να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη και απηύθυνε έκκληση και προειδοποίηση μαζί προς τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες να μην περιοριστούν σε μια σημείωση ότι ψηφίστηκε μια εναρμονιστική νομοθεσία. Αναφερόμενος στη φύλαξη και κράτηση ανηλίκων, είπε πως βάσει της ενημέρωσης της Επιτροπής Νομικών δεν υπάρχει ειδικός χώρος στις φυλακές για ανήλικους. Ανέφερε ότι με βάση τον νόμο θα κρατούνται υπό ειδικές συνθήκες στις κεντρικές φυλακές και δήλωσε ότι θα παρακολουθείται στενά η εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου αφού διευκρίνισε ότι συμφωνεί με τον κ. Γεωργίου, πρόσθεσε ότι στο κείμενο του νομοσχεδίου εντοπίστηκαν αντινομίες και αντιφάσεις. Είπε ότι όπως διαμορφώθηκε ο νόμος αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες προσεγγίσεις μεταχείρισης των ανήλικων παραβατών λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και ψυχολογικές παραμέτρους και κατοχυρώνει τα δικαιώματα των παιδιών. Όλα αυτά που περιλαμβάνονται στον νόμο θεωρητικά είναι εξαιρετικά, συνέχισε και απηύθυνε έκκληση στο κράτος να μεριμνήσει για τις απαιτούμενες υποδομές, ώστε ο νόμος να μην μείνει στα συρτάρια, αλλά να εφαρμοστεί.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Κυριάκος Χατζηγιάννης παρατήρησε ότι ο νόμος ήταν μια αναγκαιότητα. Πρόσθεσε ότι το θέμα της παραβατικότητας των ανηλίκων συζητήθηκε πολλές φορές στην Επιτροπή Παιδείας και οι θέσεις ήταν ότι πρέπει να στηριχθούν οι παραβάτες παρά να διωχθούν μέσα από ένα σύγχρονο πλαίσιο. Είπε τέλος ότι με τον νέο νόμο προστίθενται εργαλεία στο σχολείο και την πολιτεία, με επιστημονική προσέγγιση της νεανικής παραβατικότητας.

Έντονες αντιπαραθέσεις στην Ολομέλεια για την κατάρρευση του Συνεργατισμού

Μετά από μια μακρά συζήτηση για τα αίτια της κατάρρευσης του Συνεργατισμού και έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των βουλευτών της Κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, η Βουλή ενέκρινε ομόφωνα πρόταση νόμου για επέκταση κατά ένα χρόνο του δικαιώματος αστικών αγωγών κατά των υπαίτιων για την κατάρρευση του Συνεργατισμού. Υπέρ ψήφισαν 44 βουλευτές.

Συγκεκριμένα, η πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού έχει ως στόχο την τροποποίηση του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου, ώστε ο χρόνος παραγραφής, ειδικά για αγώγιμα δικαιώματα που αφορούν σε απαίτηση για αμέλεια ή παράβαση θέσμιου καθήκοντος κατά προσώπων που είναι υπεύθυνα για την κατάρρευση του συνεργατισμού, να ανασταλεί για διάστημα (12) μηνών.

Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως στόχο να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος καταχώρισης αγωγών εναντίον των υπευθύνων της κατάρρευσης του συνεργατικού πιστωτικού συστήματος, οι οποίοι κατονομάζονται στην έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής που είχε διορισθεί με διάταγμα του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2018.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε, ότι μετά το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του συνεργατισμού εγείρονται θέματα πολιτική τάξης και πολιτικής ευθιξίας. Είπε ότι δίνεται παράταση χρόνου για να υπάρχει το δικαίωμα έγερσης αστικών αγωγών εναντίον των υπαίτιων.

Επέκρινε επίσης τον ΔΗΣΥ για διαπόμπευση και απαξίωση του κ. Αρέστη ώστε να απαξιώσουν το πόρισμα.
Σημείωσε ότι σύμφωνα με το πόρισμα τα αίτια για την τελική κατάρρευση του Συνεργατισμού δεν μπορεί να αποδίδονται σε όσα έγιναν πριν από το 2013, αλλά θα πρέπει να αναζητούνται ευθύνες από την ανακεφαλαιοποίηση και εντεύθεν, προσθέτοντας ότι το πόρισμα απευθύνεται στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, στον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη και συνολικά στην Κυβέρνηση.

Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτε αναφορικά με τον επιμερισμό των ευθυνών είτε αστικών, είτε ποινικών.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η κατάρρευση του Συνεργατισμού είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην Κυπριακή Δημοκρατία και το πόρισμα Αρέστη διαπιστώνει μεταξύ άλλων εξόφθαλμη αμέλεια, κακοδιαχείριση, λάθη, παραβίαση καθηκόντων. Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση με προκλητικό τρόπο πέταξε το πόρισμα στον κάλαθο των αχρήστων.

Παράλληλα επέκρινε τη συμφωνία του Συνεργατισμού με την Αλταμίρα για διαχείριση των ΜΕΔ και είπε ότι αυτή έγινε χωρίς προσφορές και μεθοδεύτηκε από κάποιους.

Πρόσθεσε ότι για τον Συνεργατισμό μέχρι σήμερα καμιά ποινική υπόθεση για τον Συνεργατισμό δεν οδηγήθηκε στα δικαστήρια και καμιά κατάθεση δεν λήφθηκε από την Αστυνομία από αξιωματούχους του Συνεργατισμού και στελέχη της Κυβέρνησης. Πρόσθεσε ότι σε αστικό επίπεδο το πόρισμα Αρέστη διαπιστώνει βαρύτατες ευθύνες του τότε Υπουργού Οικονομικών για κατάρρευση του Συνεργατισμού, ενώ η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε ζημιές από την πώληση στην Ελληνική Τράπεζα. Ο φορολογούμενος, ανέφερε, έχει δικαίωμα να ζητήσει να επιστραφούν αυτά τα λεφτά. Σε ό,τι αφορά την παραβίαση καθήκοντος επιμέλειας του ΥΠΟΙΚ, ο μόνος ενάγοντας που μπορεί να καταχωρήσει αγωγή εναντίον του, πρόσθεσε, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία εκ μέρους του φορολογούμενου. Εξέφρασε παράλληλα καχυποψία από την καθυστέρηση της ΚΔ και έκανε λόγο για προσπάθεια συγκάληψης ενός ακόμα σκανδάλου.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης ανέφερε ότι είναι ολοφάνερο ότι η Κυβέρνηση που δεν θέλει και δεν θα επιτρέψει αστικές ευθύνες, προσπαθεί να υποσκάψει το πόρισμα Αρέστη, ωστόσο, πρόσθεσε είναι ξεκάθαρο στη συνείδηση της κοινωνίας ότι την ευθύνη για την κατάρρευση του Συνεργατισμού την έχει η Κυβέρνηση. Επέκρινε επίσης και μέλη της Βουλής, αναφέροντας ότι κάποιοι την έβαλαν την υπογραφή τους στη ληξιαρχική πράξη θανάτου του Συνεργατισμού.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου ανέφερε ότι αντί της κρατικοποίησης του Συνεργατισμού με το 1,5 δις ευρώ, όπως ήταν και η πρόταση της ΕΔΕΚ, προσφέρθηκε ως πειραματόζωο σε άτομα που ενήργησαν με αμελέστατο και εξωφρενικό τρόπο. Είπε ότι η ΕΔΕΚ είχε προτείνει την ενίσχυση και βελτίωση της δομής του συνεργατισμού με 1,5 δις ευρώ και ανάληψη 3,5 δις ΜΕΔ για να τα διαχειριστεί κοινωνικά με κριτήρια η κυβέρνηση και να μην είναι βορά στα σχέδια των ταμείων. Υπενθύμισε επίσης ότι αυτοί που ευθύνονται σύμφωνα με το πόρισμα Αρέστη είναι οι ίδιοι που απέκλεισαν ουσιαστικούς ανταγωνιστές της τράπεζας που πήρε στο πιάτο αυτό το σημαντικό περιουσιακό στοιχείου του λαού.

Ο Βουλευτής της «Αλληλεγγύης» Μιχάλης Γιωργάλλας ανέφερε ότι τρία χρόνια μετά το πόρισμα Αρέστη έγινε εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης και δεν υπήρξε καμιά διόρθωση στο οικονομικό κόστος που πλήρωσε η Κυπριακή Δημοκρατία . Έκανε λόγο για εγκληματική αμέλεια, λάθη, σκοπιμότητα και συμφέροντα όσων πλούτιζαν παράνομα και παρασιτικά από τον Συνεργατισμό για πολλά χρόνια και ασυδοσία των κερδοσκόπων που βρέθηκαν ή σκόπιμα ή σε εντεταλμένη αποστολή στην αυλή του Συνεργατισμού. Είπε επίσης ότι διαχρονικά ο ρόλος των κομμάτων ήταν καταστροφικός για τον Συνεργατισμό.

Ανέφερε ακόμα στα ερείπια του Συνεργατισμού γίνεται μια λεηλασία περιουσιακών στοιχείων.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου εξέφρασε τη στήριξή του στην πρόταση, αναφέροντας ωστόσο ότι το πόρισμα αποδίδει ευθύνες σε τέσσερα κόμματα και όχι μόνο στην Κυβέρνηση, τον ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ και την ΕΔΕΚ, που φέρουν, όπως είπε, βαρύτατες ευθύνες για το εν λόγω σκάνδαλο. Ανέφερε ακόμα ότι ΚΕΔΙΠΕΣ και η Αλταμίρα έχουν εγκλωβίσει χιλιάδες δανειολήπτες και τους συμπεριφέρονται με τον χειρότερο τρόπο.

Ο Βουλευτής της Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων Άγγελος Βότσης ανέφερε ότι η πρόταση νόμου είναι σωστή παρόλο που η Κυβέρνηση δεν φαίνεται να θέλει να προχωρήσει με την καταχώρηση αγωγών κατά των υπευθύνων και διερωτήθηκε κατά πόσο υπάρχει τρόπος να τους υποχρεώσουν να το κάνουν.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας ανέφερε ότι η Επιτροπή Ελέγχου ενέγραψε μετά από δύο χρόνια το θέμα του πορίσματος γιατί ο προηγούμενος Γενικός Εισαγγελέας, είχε δώσει σαφείς οδηγίες να προχωρήσει η λήψη δικαστικών μέτρων και ανέμενε. Ανέφερε ότι ξεκίνησε η συζήτηση αφού δεν έγινε τίποτε απολύτως. Σημείωσε ότι το ΔΗΚΟ δεν έλεγχε καμιά Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία.

Επέκρινε επίσης τον ΔΗΣΥ ότι είχε τα πρωτεία για τα τεράστια οικονομικά εγκλήματα του τόπου όπως το χρηματιστήριο, το κούρεμα και τον Συνεργατισμό.

Σε σχέση με την Αλταμίρα είπε ότι το φαγοπότι συνεχίζεται και κλέβουν μέρα μεσημέρι τις περιουσίες του κόσμου.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ να δεχτεί την ευθύνη του Συνεργατισμού και να δεχτεί και το ΑΚΕΛ την ευθύνη για τον θάνατο 13 νέων στο Μαρί.

Ανέφερε επίσης ότι δύο από τα τρία μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό θα έπρεπε να είχαν αρνηθεί να αναλάβουν τη θέση.

Ανέφερε ότι όταν το 2013 κρατικοποιήθηκε ο Συνεργατισμός ουσιαστικά έπαψε να υπάρχει και κακώς συνέχισε να υπάρχει αυτό το όνομα.

Σημείωσε επίσης ότι το πόρισμα αναδεικνύει ότι για πολλά χρόνια ο Συνεργατισμός ήταν αμπελοχώραφο των κομμάτων. Όπως είπε, ήταν μια αγνή ιδέα αλλά με την πάροδο του χρόνου έγινε η εστία της μεγαλύτερης διαπλοκής στον τόπο και κατέληξε το 70% του χαρτοφυλακίου να είναι ΜΕΔ.

Σημείωσε επίσης ότι έγιναν φιλότιμες προσπάθειες να επιβιώσει μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2013, αλλά τα προβλήματα ήταν τεράστια, το ευρωπαϊκό πλαίσιο γινόταν όλο και πιο αυστηρό, και απαιτούνταν συνέχεια νέα κεφάλαια, ενώ κάποιοι προεκλογικά καλούσαν τον κόσμο να μην πληρώνει τα δάνειά τους και διογκώθηκαν τα προβλήματα.

Πρόσθεσε ότι η Αλταμίρα δεν αγόρασε το χαρτοφυλάκιο του Συνεργατισμού απλώς κάνει διαχείριση και πρόσθεσε ότι κάποιοι που ήταν νομικοί σύμβουλοι του Συνεργατισμού για χρόνια του είπαν ότι μπορεί να προχωρήσει στη συμφωνία.

Πρόσθεσε ότι αυτό που επιτεύχθηκε ήταν να μην χαθεί καμιά κατάθεση των εκατοντάδων χιλιάδων καταθετών του Συνεργατισμού.

Πρόσθεσε ότι ο ΔΗΣΥ θέλει να προχωρήσουν και υπάρχουν υποθέσει στα δικαστήρια κατά του πρώην Συνεργατισμού.
Σημείωσε ότι μετά τη συμφωνία Συνεργατισμού με την Ελληνική Τράπεζα αναβαθμίστηκε η Κύπρος από τους οίκους αξιολόγησης, ενώ έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής 0,5 δις. ΜΕΔ.

Δευτερολογώντας ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι δικηγόρος της Αλταμίρας είναι το γραφείο του νυν κυβερνητικού εκπροσώπου, και είναι αυτοί που συνέταξαν τη συμφωνία αντί να τη συντάξει ο δικηγόρος της κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού είπε ότι ενώ ο Αβέρωφ Νεοφύτου δήλωσε ότι θα δεχτεί οποιοδήποτε πόρισμα για τον Συνεργατισμό, σήμερα ανακάλυψαν ότι δύο από τα τρία μέλη δεν θα έπρεπε να αποδεχτούν τον διορισμό και τους δυσφημίζουν. Ανέφερε ότι σε αυτό τον τόπο δεν πρέπει κανείς να ασκεί κριτική στον ΔΗΣΥ αφού είναι σαν να κρίνουμε τα θεία.

Είπε επίσης ότι τα προβλήματα του Συνεργατισμού πριν από το 2013 συνοψίζονταν σε 70 εκατ. ευρώ. Ανέφερε ότι όταν ανακεφαλαιοποιήθηκε το 2013 ο Συνεργατισμός κρίθηκε βιώσιμος και μέσα σε πέντε χρόνια κατάφεραν να τον διαλύσουν.

Ο κ. Κουλλάς ανέφερε ότι δεν λένε ότι το πόρισμα δεν λέει αλήθειες, είναι λάθος αυτό που λέγεται ότι επειδή ανακεφαλαιοποιήθηκε ο Συνεργατισμός ήταν βιώσιμος, αφού έγινε πιο αυστηρό το πλαίσιο της ΕΕ και εκατοντάδες τράπεζες δεν τα κατάφεραν.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος ανέφερε ότι αν, σύμφωνα με την πρόταση τους, δινόταν 1,5 δις στον Συνεργατισμό και έπαιρνε το κράτος ΜΕΔ 3,5 δις ευρώ για να τα διαχειριστεί δεν θα κατέρρεε ο Συνεργατισμός και θα υπήρχε και μια κοινωνική πολιτική και δεν θα γίνονταν εκποιήσεις.

Τέλος ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης ανέφερε ότι η Βουλή δεν θα μετατραπεί σε λαϊκό δικαστήριο. Πρόσθεσε ότι αν καταδικαστεί στέλεχος του ΔΗΣΥ και οδηγηθεί στη φυλακή δεν θα βρεθούν έξω από τα δικαστήρια και τις φυλακές και να λένε ότι οι καταδικασθέντες είναι πολιτικοί κρατούμενοι.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ
Λευκωσία, Κύπρος

Ακολουθήστε την Hellas Journal στη News Google

Εγγραφή στο δωρεάν newsletter του HellasJournal

* indicates required

Latest of HellasJournal


%d bloggers like this: